Inzichten event Verbindend Cultuurbeleid

Event LKCA, VNG en Raad van Twaalf over gemeentelijk beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie op 16 juni 2022
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Inzichten benutten van de waarde van cultuur(deelname) 

Om iedereen de waarde van cultuur(deelname) te laten ervaren is het van belang dat de gemeente samenwerkt met andere partijen.

  1. Breng zowel het aanbod als de behoeften van inwoners in kaart. Vergroot de zichtbaarheid en vindbaarheid van initiatieven. Een (online) platform is een sterk middel om verbinding onderling te bevorderen en te communiceren richting de omgeving. De uitdaging is om informeel aanbod inzichtelijk te maken.    
  2. Samenwerking tussen cultuurdisciplines én domeinen is essentieel. Zo kunnen meer mensen meedoen.  
  3. Vergroot de toegankelijkheid van het cultuuraanbod. Dit heeft betrekking op financiële toegankelijkheid, door bijvoorbeeld samen te werken met een Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar ook de fysieke toegankelijkheid. Iedere gemeente is vanwege het VN-verdrag handicap verplicht werk te maken van een Lokale Inclusie Agenda. Betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen van beleid, zoals de VN-ambassadeurs van de Coalitie voor Inclusie.  
  4. Investeer in een infrastructuur die het mogelijk maakt om kennis te delen en te behouden. Wees daarbij transparant als iets niet lukt. Faciliteer de ontwikkeling door de beschikbare beleidsinstrumenten in te zetten, regel bijvoorbeeld vergunningen.

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel