Inzichten event Verbindend Cultuurbeleid

Event LKCA, VNG en Raad van Twaalf over gemeentelijk beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie op 16 juni 2022
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel

Inzichten domein overstijgend werken 

Er is steeds meer waardering voor cultuur vanuit andere domeinen. Zo kan cultuur bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheidsbestrijding of burgerschap. Hoe kunnen we de maatschappelijke betekenis van cultuureducatie en cultuurparticipatie binnen de gemeente vergroten door verbinding te maken met andere domeinen?

  1. Investeer in domein overstijgende samenwerking. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld ondersteuningsbehoeften signaleren, waardoor cultuur gerichter ingezet kan worden: een ander perspectief om nieuwe mogelijkheden te zien. Goed samenwerken begint met regelmatige afstemming. Neem als gemeente het initiatief en de regie om deze samenwerking tot stand te brengen. Beleidsinstrumenten als een convenant tussen de verschillende partners kan helpen. Bij veel (culturele) partners is er een tekort aan middelen en mensen, voorzie dus zo nodig in een vergoeding.
  2. Ontwikkel beleid op basis van de opgaven waar de samenleving voor staat. Cultuur draagt bij aan fysieke en mentale ontwikkeling en kan (grotere) zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen.   
  3. Richt de financieringsstructuur of het subsidiesysteem in naar maatschappelijke vraagstukken in plaats van naar sector. Verschillende sectoren kunnen elkaar versterken zonder te concurreren. De Rijke Schooldag kan hierbij als voorbeeld dienen. Begin klein met experimenteergeld in een gezamenlijk potje en laat zien wat werkt en stel een procesregisseur aan.   
  4. Zorg voor passend onderzoek. Cijfers dragen bij aan het creëren van draagvlak, maar stel focus op het maken van impact op basis van de maatschappelijke opgaven. Zoek een goede balans tussen kwantitatief en kwalitatief meten. Benut naast bezoekersaantallen bijvoorbeeld ook verhalen van deelnemers.
  5. De cultuurcoach is zeer belangrijk bij domein overstijgende samenwerkingen, toont ook het onderzoek uit 2022 aan. Zorg als gemeente voor een functieprofiel voldoende afgebakend is en in verhouding staat tot de omvang van de aanstelling. Het vervolg van deze regeling in 2023 wordt binnenkort bekendgemaakt. Reserveer alvast budget om te kunnen matchen.  

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 - 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel