Inzichten event Verbindend Cultuurbeleid

Event LKCA, VNG en Raad van Twaalf over gemeentelijk beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie op 16 juni 2022
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Inzichten culturele ontwikkeling kinderen en jongeren   

Om gelijke kansen van kinderen en jongeren te vergroten is een integrale benadering cruciaal. Hoe kunnen we het kind/de jongere centraal stellen en cultuur daarbij een rol laten spelen?

  1. Investeer in de doorstroom van kennismaking met cultuur in de school naar cultuurdeelname buiten de school. Hiervoor is succesvolle samenwerking tussen scholen en buitenschoolse partners essentieel. Cultuurcoaches bieden hierbij waardevolle ondersteuning. 
  2. Binnenschools kennismaken met cultuur leidt niet automatisch tot een buitenschools vervolg. Jaag samenwerking tussen scholen en cultuurpartners aan. Kijk vanuit het perspectief leerecosysteem en zet bewuster in op de functie van ‘gidsen’. Zo werken we vanuit de ontwikkeling van het kind/de jongere.  
  3. Stap af van een probleembenadering van jeugd en zet meer in op positieve ontwikkelingen en kansen. Ga in gesprek met de doelgroep. Betrek bijvoorbeeld een collega uit welzijn om het gesprek met jongeren te voeren.
  4. Wat hebben lokale partners nodig om optimaal bij te dragen aan de brede ontwikkeling van jeugd? Vraag het na. Werk daarin ook samen met sport, natuur en welzijn. Zo bied je kinderen optimale kansen die aansluiten bij hun talenten en interesses. 

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel