Onderzoek Provinciaal Cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid (samenvatting)

Een analyse naar de provinciale rolopvatting in het cultureel bestel
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
LKCA onderzocht het provinciale cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid. Hoe wordt dat beleid vormgegeven en wat zijn de verschillen?

In deze samenvatting lees je de belangrijkste resultaten uit het onderzoeksrapport in een beknopte versie van 8 pagina’s.

Over het onderzoek

De provincies zijn als middenbestuur afhankelijk van andere overheidslagen, maar hebben elk ook een eigen opvatting over haar rol en taakstelling. Eerdere analyses wekken het beeld dat er grote inhoudelijke beleidsverschillen zijn tussen de provincies. In het onderzoeksrapport beschrijven we de verschillende opvattingen en het beleid als geheel.

De hoofdvraag in het onderzoek is:

“Waaruit bestaat het provinciaal beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, welke rol neemt de provincie in en hoe verschilt dit tussen de provincies?”

Dit onderzoek is vooral interessant voor:

  • Beleidsmedewerkers cultuur bij verschillende provincies
  • Beleidsadviseurs en cultuurprofessionals bij gemeenten en (provinciale) kenniscentra en steunfunctie-instellingen

De top 5 bevindingen uit het onderzoek:

  1. Er zijn veel verschillen in het provinciale cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid, en in de betrokkenheid van provincies op dit terrein. Enerzijds zijn provincies afhankelijk van het Rijk en gemeenten, anderzijds zijn ze sterk afhankelijk van het enthousiasme van beleidsmedewerkers en gedeputeerden.
  2. Bij de meeste provincies is een ambtelijke wens voor de wettelijke verankering van cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid. Hierdoor ontstaat er minder afhankelijkheid, en ligt er een minimale basis voor alle provincies.
  3. De provincie is een belangrijke schakel voor het cultuurbeleid, en de wijze waarop cultuureducatie en cultuurparticipatie uiteindelijk vormgegeven worden.
  4. Alle provincies pakken een rol, en doen uit zichzelf meer dan de bestuurlijke afspraken van hen vragen.
  5. De steunfunctie-instellingen zijn een onmisbare schakel in de uitvoering van beleid.

Ben je benieuwd naar de aanleiding van het onderzoek, de onderzoeksopzet en de uitgebreide resultaten per provincie? Download dan het hele onderzoeksrapport.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Luud Goossens
Luud Goossens
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
luudgoossens@lkca.nl
030 711 51 27
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Fayyad Jahangier​ (hij/hem/zijn)
Fayyad Jahangier​ (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Beleid
Expertise: lobbyondersteuning,overheidsbeleid
FayyadJahangier@lkca.nl
‪030 711 5101‬ | 06 16 96 26 20
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel