Bijzondere leerstoel Historische Cultuur en Educatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Prof. dr. Hester Dibbits, lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, was van 2014 tot 2022 bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel vervulde een netwerkfunctie voor onderzoek en onderwijs over erfgoed en educatie en was tevens een platform voor uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. De leerstoel was gevestigd door LKCA.

Onderzoek

Als bijzonder hoogleraar onderzocht Hester Dibbits hoe in educatieve contexten (scholen, musea en andere erfgoedinstellingen) betekenis en inhoud wordt gegeven aan erfgoed in Nederland en elders in de wereld. Kennis hierover draagt bij aan beter inzicht in de dynamiek van historische cultuur en aan de verdere ontwikkeling van erfgoedonderwijs. De leerstoel onderhield contacten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

KIEM-beurs: Toolkit cultureel erfgoed

Hester Dibbits ontving in februari 2018 een KIEM-beurs van het NWO. Ze ontwikkelde een toolkit voor professionals en academici in cultureel erfgoed, die de abstracte begrippen uit het academische veld verbindt met de dagelijkse praktijk van het cultureel erfgoedveld.

Onderwijs

Hester Dibbits gaf college in de master History of Society. Ze begeleidde masterscripties en onderzoeksstages over erfgoedbenaderingen bij educatieve activiteiten zowel in het onderwijs als daarbuiten. De focus op erfgoed in educatieve contexten kan studenten helpen om, eenmaal afgestudeerd, ook zelf een bijdrage te leveren aan vernieuwing van het erfgoedveld en erfgoedonderwijs.

Maatschappelijke rol

De leerstoel legde verbindingen tussen verschillende vormen van erfgoed (materieel, immaterieel, levend en digitaal) en droeg bij aan de ontwikkeling van maatschappelijk geëngageerd erfgoedonderwijs, waarin het kritisch en analytisch denken over erfgoed een prominente rol speelt. Partners waren Museum Rotterdam, Nederlands Openluchtmuseum en Imagine IC.

Kijk bijvoorbeeld dit filmpje over de methode ‘emotienetwerken’.

Lees meer

Vorige periode bijzondere leerstoel

Van 2008-2014 werd de bijzondere leerstoel bekleed door prof. dr. Carla van Boxtel. Samen met prof. dr. Maria Grever leidde Van Boxtel het onderzoek binnen het NWO programma Heritage Education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge. CHC en LKCA organiseerden in 2013 de internationale conferentie Tangible Pasts? Questioning Heritage Education.
Oratie Carla van Boxtel: Geschiedenis, erfgoed en didactiek (2009)
NWO programma: Heritage Education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge (2009-2014)

Foto Hester Dibbits: AnneClaire de Breij

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel