Cultuur+Educatie 55: Erfgoededucatie en de omgang met emoties

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dit themanummer van Cultuur+Educatie staat onder gastredactie van Pieter de Bruijn en Marijke Huisman van het Meesterschapsteam Cultuureducatie en gaat over erfgoededucatie en de omgang met emoties.

Emotienetwerken

In het eerste artikel licht Hester Dibbits het door haar gemunte begrip erfgoedwijsheid toe: het vermogen om erfgoed te zien als iets dat niet vastligt, maar dat in een dynamische dialoog telkens opnieuw bepaald wordt. Emotienetwerken is een methode om daaraan te werken. Hierbij verkennen mensen samen welke emoties een specifiek erfgoedobject bij hen oproept: waarom willen we dit wel of niet koesteren en welke waarde vervult het voor verschillende mensen?
Lees het artikel van Hester Dibbits

Kijk ook onderstaande video.
Let op: deze video is niet ondertiteld door LKCA. Wij streven ernaar om alle online video’s te ondertitelen, maar voor video’s van externen kunnen wij dat helaas niet realiseren. In YouTube kun je wel de automatisch gegenereerde ondertiteling aanzetten. Klik rechtsonder op ‘cc’.

Erfgoedwijze erfgoededucatie

In de volgende bijdrage laat Jacquelien Vroemen zien dat erfgoedwijsheid in de praktijk niet eenvoudig is. Ook hier spelen emoties een rol, bijvoorbeeld bij vrijwilligers die een groot hart hebben voor erfgoed, maar niet bekend (of ingenomen) zijn met het kritische metaperspectief van erfgoedwijsheid. Vroemen beschrijft hoe je toch stap voor stap kunt werken aan erfgoedwijze erfgoededucatie.
Lees het artikel van Jacquelien Vroemen

Multiperspectiviteit

Meerstemmigheid of multiperspectiviteit is belangrijk voor erfgoededucatie in een multiculturele samenleving. Wil Meeus, Paul Janssenswillen, Indra Wolfaert en Lore Suls onderzochten hoe drie musea in Antwerpen hier expliciet vorm aan geven. In hun bijdrage presenteren ze de resultaten.
Lees het artikel van Wil Meeus, Paul Janssenswillen, Indra Wolfaert en Lore Suls

Geschiedenisonderwijs

Ook de geschiedenisles kan niet zonder multiperspectiviteit. Het is daarbij de kunst om de juiste balans te bewaren tussen afstand en nabijheid. In het vierde artikel laat Pieter de Bruijn zien met welke technieken erfgoedinstellingen dit kunnen realiseren.

Gerrit Breeuwsma signaleert in lessen over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een spanning tussen leren en emotioneren. In zijn essay bepleit hij een meer afstandelijke benadering: emoties en inleving moeten niet het startpunt zijn, maar de uitkomst vormen van kennisoverdracht.
Lees het artikel van Pieter de Bruijn
Lees het artikel van Gerrit Breeuwsma

Slavernijverleden

In het zesde en laatste artikel kijkt Marijke Huisman naar de omgang met een andere gevoelige geschiedenis, het slavernijverleden. Ze analyseert de perspectieven in drie publieksprojecten over dit thema en laat zien dat er ondanks het streven naar meer perspectieven er soms toch stemmen ontbreken.
Lees het artikel van Marijke Huisman

Download

Bestellen

Meer informatie

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.2 / 5. totaal 9

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel