Ingrid Docter

Ingrid Docter
Ingrid Docter
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingriddocter@lkca.nl
030 – 711 51 81

Ik houd van werken voor kwaliteit en met de kwaliteiten van mensen. Dus wat is er mooier om bij te dragen aan de kwaliteit van leven door de inzet van kunst en cultuur.

Ik werk al flink wat jaren in een mix van uitvoerende en voorwaardenscheppende taken en rollen. Als maker zie ik wat verbeeldingskracht doet. Hoe je als speler stem geeft aan wie je bent of wilt zijn. Binnen LKCA vind ik kennisontwikkeling rond domeinoverstijgend werken reuze interessant.

Ik voel mij betrokken bij doelgroepen als nieuwkomers, mensen die eenzaamheid ervaren, aan de armoedegrens leven, vrouwen in  achterstandsposities. Ook andere onderwerpen waarbij ik een rol zie voor de kunsten vind ik belangrijk, zoals klimaatverandering, de verbinding tussen verleden, heden en toekomst, en de ontmoeting met de ander.

Ik houd van de dialoog. Dus neem vooral contact met me op als het gaat om de verbinding tussen participatieve kunst en de samenleving.

Bekijk alle experts