Brenda Knoll

Brenda Knoll
Brenda Knoll
Functie: Communicatiespecialist
brendaknoll@lkca.nl
030 711 51 13

Wat we willen zeggen is vaak niet in taal alleen te vangen. Creatieve expressie kan dan helpen. Kunst beoefenen en kijken naar kunst zijn niet alleen belangrijk voor kennisoverdracht, maar bieden ook zingeving én ontspanning. Daarom vind ik dat we het huidige cultuuraanbod meer als een medicijnkast mogen inzetten. Bij LKCA help ik graag mee om de kennis over cultuureducatie en cultuurparticipatie te vergroten. Ik richt me met name op het thema Cultuur, Zorg en Welzijn. 

Bij het Programma Cultuurparticipatie denk ik graag mee over manieren om de behoeften van de doelgroep inzichtelijk te maken. Deze inzichten verwerk ik in een passende communicatiestrategie.

Bekijk alle medewerkers