Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)

Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuurparticipatie,voortgezet onderwijs
janvandeneijnden@lkca.nl
030 711 51 58

‘Kunst, het werk van het hoofd, het hart en de handen.’

Al jong maakte ik kennis met kunst en cultuur en raakte ik erdoor gepassioneerd. Via mijn studies muziekeducatie en hoorn ontdekte ik de positieve kansen die ontstaan als er samenhang is tussen cultuureducatie en -participatie, de binnen- en buitenschoolse culturele infrastructuur en het maken en samen beleven van kunst en cultuur!

In mijn persoonlijke leven heb ik ervaren hoe belangrijk een inclusieve levenssfeer is, met ruimte voor diversiteit en pluriformiteit. Kunst en cultuur hebben een grote vormende waarde die ervoor zorgt dat je kunt worden wie je bent.

Bij LKCA werk ik aan de verbetering van de positie van kunstprofessionals (zzp’ers) en de versterking van de infrastructuur waarvan zij deel uitmaken. Ook werk ik aan de innovatie van inhoudelijke richtlijnen voor kunsteducatie en daarmee verbonden certificering- of onderzoekstrajecten. Ik organiseer kennisnetwerken voor professionals. Een belangrijke inspiratiebron is het gedachtegoed van het project Cultureel Vermogen, dat als motto heeft: ‘Hoe arrangeren we nog beter uitdagende culturele ontmoetingen voor iedereen in Nederland?’

Buiten LKCA werk ik als docent in het hbo-kunstvakonderwijs en buitenschoolse muziekeducatie, als dirigent van een amateurorkest en als jurylid.

Ik ga graag het gesprek met je aan: neem gerust contact met me op!

Expertise: buitenschoolse kunst- en cultuureducatie/participatie en infrastructuur; kunstprofessionals in de vrije tijd; inhoudelijke richtlijnen en raamleerplannen; muziekeducatie; netwerken voortgezet onderwijs; Cultureel Vermogen.

Bekijk alle medewerkers