Karin van Dijk

Karin van Dijk
Karin van Dijk
Functie: Specialist Cultuureducatie
karinvandijk@lkca.nl
030 711 51 18

Ik ben opgegroeid in een klein Brabants dorpje. Als ik kijk naar mijn persoonlijke leerecosysteem, zie ik mijn ouders als de grote stimulators en motivators voor mijn ontwikkeling in het vak muziek en kunst- en cultuureducatie. Zij hebben mij geleerd om altijd te blijven gaan voor je droom en je hart te volgen.

Na mijn studie aan het Brabants Conservatorium, waar ik trompet en HAFA studeerde, heb ik het vlammetje van inspiratie doorgegeven in mijn loopbaan als docent, trainer, projectleider onderwijs, intermediair CmK (po en vo) en dirigent. Ik heb gezien en gevoeld hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor ons allemaal; van kind tot volwassene, tot op de dag van vandaag. Dat vlammetje wil ik blijven doorgeven aan een ieder die ik ontmoet!

Bij LKCA houd ik me bezig met het (door)ontwikkelen van train-de-trainertrajecten voor so, po, vo, mbo en CmK en het evaluatie-instrument Evi.

Goede professionalisering van trainers, intermediairs, consulenten en projectleiders zorgt ervoor dat leerkrachten en docenten in het onderwijsveld gepassioneerde dragers worden van cultuuronderwijs. Zij zijn de ambassadeurs die het vlammetje mogen overdragen aan hun leerlingen. Dat ik daarin een betekenisvolle verbindende rol mag hebben, maakt mijn hart warm.

Bekijk alle medewerkers