Huub Braam

Huub Braam
Huub Braam
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: mbo,onderzoek,voortgezet onderwijs
huubbraam@lkca.nl
06 15 58 73 14

Een gezonde en gelukkige samenleving waarin iedereen zichzelf maximaal kan ontwikkelen: dat is wat mij drijft. Uit onderzoek en ervaring weten we dat cultuur daaraan bijdraagt.

Cultuur ván en vóór iedereen. Vanuit die gedachte wil ik bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van mensen, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Als we willen dat iedereen zich cultureel en creatief kan ontwikkelen, is het nodig dat cultuur beter geïntegreerd is in het onderwijs en de voor- en naschoolse opvang.

Als onderzoeker bij LKCA houd ik me bezig met cultuureducatie en daarbinnen richt ik me op het voortgezet onderwijs en mbo. Heb je ideeën op deze terreinen of worstel je met een vraagstuk en wil je weten wat ik of LKCA voor je kan betekenen? Neem dan contact met me op! Ik luister graag en ga graag het gesprek met je aan.

Bekijk alle medewerkers