Josefiene Poll (zij/haar/haar)

Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77

In de huidige maatschappij waarin kennis en prestatie een grote plek innemen, brengt cultuur balans: even stil staan, even stil zijn, even genieten, even reflecteren, je even uiten. Ik draag graag bij aan een grotere plek voor cultuur in deze maatschappij door samen met culturele professionals, beleidsmakers, professionals uit zorg en welzijn te zoeken naar antwoorden op belangrijke vragen. Hoe maken we inzichtelijk wat actieve cultuurparticipatie kan betekenen voor álle mensen? Hoe maken we mogelijk dat alle mensen actief deelnemen en hoe geven we dat vorm? Hoe bereiken we álle mensen?

Mijn hoofd is één grote verwonderkamer die constant op zoek is naar inzichten over dit soort vraagstukken. Zoek je met me mee?

Expertisegebieden

Monitoring en evaluatie, gemeentelijk en provinciaal beleid, verbinding tussen cultuur, zorg en welzijn, cultuurcoaches

Bekijk alle medewerkers