Fenna van Hout

Fenna van Hout
Fenna van Hout
Functie: Specialist Beleid
Expertise: overheidsbeleid
fennavanhout@lkca.nl
030 – 711 51 83

Zonder financiële steun en beleid van rijk, provincies en gemeenten zouden op veel minder plekken culturele activiteiten zijn. Dat realiseerde ik me pas écht toen ik als cultuurambtenaar werkte. De overheid kan cultuur heel dichtbij faciliteren, steunen en zo nodig organiseren. Zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen en zich creatief te ontwikkelen. Kortom: de overheid kan cultuurbeleid maken om te raken. Hoe? Dat kan op vele manieren.

Je kunt mij altijd benaderen met een vraagstuk uit jouw beleidspraktijk. Ik denk mee vanuit jouw situatie en dus oplossingsgericht. Of ik breng je in contact met een van mijn collega’s, netwerken of partners. LKCA wil overheidsbeleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie versterken. Laat je weten of ik daaraan kan bijdragen?

Bekijk alle medewerkers