Anneloes Vermeulen

Anneloes Vermeulen
Anneloes Vermeulen
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: mbo,voortgezet onderwijs
anneloesvermeulen@lkca.nl
030 711 51 48

De viool op de kast van mijn ouders

Muziek had een prominente plek in het gezin waarin ik opgroeide. Met een opa en een vader die viool speelden, klinkt het vast niet vreemd dat ook ik viool ging spelen.

Ik heb van huis uit kunst en cultuur meegekregen. Voor veel kinderen en jongeren geldt dat echter niet. Hoe mooi is het dan dat zij via school, primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs, mogen groeien door wat kunst en cultuur hen brengt.

Bij LKCA zet ik mij graag in voor cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs en het mbo. Heb je een vraag of wil je sparren over kunst en cultuur in vo, creatieve keuzedelen in het mbo of de plek van kunst en cultuur in de opleidingen in de sector zorg en welzijn, neem dan contact met me op.

Bekijk alle medewerkers