Visie op cultuureducatie in het funderend onderwijs

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze publicatie bevat de inbreng van het LKCA in de nationale discussie over het curriculum onderwijs 2032. Er staan adviezen in aan het Platform #Onderwijs2032

In samenspraak met het onderwijsveld heeft het LKCA heldere adviezen geformuleerd voor de nationale dialoog Platform #Onderwijs 2032. Alle adviezen zijn gebundeld in ‘Visie op cultuureducatie in het Funderend Onderwijs’. 

Cultuur en cultuureducatie spelen een belangrijke rol in de vorming en ontwikkeling van een jong kind tot adolescent. Het is daarom belangrijk dat cultuureducatie een duidelijke en herkenbare plek heeft in het curriculum van het funderend onderwijs.

Enkele adviezen voor het primair onderwijs:

  • Een geïntegreerd cultuurcurriculum
  • Voldoende aandacht voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultuurerfgoed
  • Heldere eindtermen

Enkele adviezen voor het voortgezet onderwijs:

  • Afzonderlijke cultuurdisciplines als apart vak aanbieden
  • Scholen binnen een regio kunnen onderling afspraken maken om tot een totaalaanbod te komen
  • Gradering kunstvakdocenten gelijkstellen aan die van andere docenten

Ook is een goede verbinding nodig tussen de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel