Conferentie Cultuur Werkt voor de Provincie!

datum:
14 februari 2019
locatie:
Theater Orpheus, Churchillplein 1 in Apeldoorn
tijd:
11.30 - 17.00 (inclusief borrel)
prijs:
€ 50 (inclusief lunch)
partners:
Kunsten '92, Provincie Gelderland

Hoe kan de provincie haar rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, statenleden, ambtenaren van provincies en gemeenten, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, adviseurs en particuliere partijen. Samen stellen we deze dag een overdrachtsdossier cultuur op voor nieuwe statenleden.

Meld je aan!In het overdrachtsdossier formuleren we met elkaar wat de provincies en het culturele veld van elkaar nodig hebben, voor en na de verkiezingen. 

Onder leiding van Janita Tabak voeren we dit gesprek aan de hand van de volgende vijf thema’s: Participatie en publieksbereik | Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit | Vernieuwend besturen | Economische groei en imago | Europa en internationaal. 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade trapt af met een vergezicht over de grote ruimtelijke opgaven van dit moment en het culturele perspectief daarin. Verder onder meer bijdragen van: Henri Swinkels (Noord-Brabant), Josan Meijers (Gelderland), Ger Koopmans (Limburg), Michiel Rijsberman (Flevoland), statenlid Karin Boelhouwer (GL Utrecht), lijsttrekker Anry Kleine Deters (D66 Drenthe), Nicolas Mansfield (Nederlandse Reisopera), Immie Jonkman (legacy LF2018), Ralph Keuning (Museum de Fundatie), Madelon de Demeijer (De Vondst), Warner Werkhoven (Kunstloc Brabant), Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, DutchCulture, European Cultural Foundation, Boekmanstichting, OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) en vele anderen!

Lees de samenvattingen en analyse van de cultuurparagrafen uit de provinciale partijprogramma's

Programma

11.30 uur: Inloop

12.15 uur: Plenaire opening

 • welkom door moderator Janita Tabak
 • vergezicht door rijksbouwmeester Floris Alkemade
 • pitches door gedeputeerden met cultuur in hun portefeuille

13.10 uur: Lunch

13.40 uur: Start paviljoens: wat worden de twee belangrijkste aanbevelingen per thema voor het overdrachtsdossier cultuur voor 2019-2023?

 • Paviljoen 1: Participatie en publieksbereik
  Hoe kunnen provincies eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen aan kunst, cultuur en erfgoed?
 • Paviljoen 2: Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
  Wat dragen kunst, cultuur en erfgoed bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de provincie?
 • Paviljoen 3: Vernieuwend besturen
  Hoe kan het cultuurbeleid in de provincie het beste worden georganiseerd?
 • Paviljoen 4: Economische groei en imago
  Hoe kunnen provincies kunst, cultuur en erfgoed beter benutten bij het bevorderen van toerisme en/of economie?
 • Paviljoen 5: Cultuur met de blik op Europa
  Welke kansen biedt de Europa voor cultuur in de provincie?

15.15 uur: Plenaire afsluiting: presentatie overdrachtsdossier en reflectie door panel met statenleden

16.15 uur: Borrel (tot 17.00 uur)

Deze conferentie wordt mede georganiseerd door Kunsten '92, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Raad van twaalf, NAPK en Cultuurconnectie.

Conferentie Cultuur Werkt voor de Provincie

Foto: FaceMePLS / Flickr