LKCAtelier: Van kennissynthese tot beleidsontwikkeling

Onderzoek en beleid over cultuurbeoefening
Deel dit artikel
Het ministerie van OCW, VNG en IPO verkennen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen een leven lang cultuur en erfgoed kan beoefenen. Wat zijn belemmeringen? Wat gaat goed of minder goed? En waar liggen kansen? Eén van de bouwstenen om deze vragen te beantwoorden is de kennissynthese cultuurbeoefening; een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek naar cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd. Maar er is meer nodig om beleid vorm te geven. Tijdens dit LKCAtelier gaan we daar graag over in gesprek.

Wat kun je verwachten?

We bespreken de totstandkoming van de kennissynthese, de opzet van het onderzoek en een aantal highlights. Wat valt op uit tien jaar onderzoek naar cultuurbeoefening? Daarna gaan we in kleinere groepen aan de hand van een SWOT-analyse in gesprek over gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid voor cultuurbeoefening.

Tijdens de werksessie staan de volgende vragen centraal: wat gaat goed, wat gaat minder goed en welke kansen en bedreigingen zie je voor mensen die cultuur willen beoefenen? De belangrijkste uitkomsten bespreken we daarna plenair, om zo gezamenlijk tot een conclusie te komen over wat er goed gaat, wat minder goed gaat en waar de kansen en bedreigingen zitten.

Wat gaat goed, wat gaat minder goed en welke kansen en bedreigingen zie je voor mensen die cultuur willen beoefenen?

Voor wie is dit LKCAtelier interessant?

Ben jij cultuurbeoefenaar, cultuuraanbieder of werk je bij een ondersteunende organisatie of overheid? Wil je meer weten over onderzoek naar cultuurbeoefening in Nederland en denk je graag mee over het landelijk beleid? Dan is deze bijeenkomst interessant voor jou.

Programma

15:00 – 15:10Welkom en toelichting programma
15:10 – 15:45Presentatie kennissynthese
15:45 – 15:55Toelichting werkvorm
15:55 – 16:00Pauze
16:00 – 16:40Werksessie in break-out rooms
16:40 – 16:55Plenaire terugkoppeling bevindingen uit de subsessies
16:55 – 17:00Afronding

Over de kennissynthese cultuurbeoefening

De kennissynthese is een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek naar cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd. LKCA schreef de kennissynthese op verzoek van het ministerie van OCW, IPO en VNG en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

Het rapport beschrijft zes gebieden: cultuureducatie, cultuurparticipatie, amateurkunst, erfgoedparticipatie, immaterieel erfgoed en talentontwikkeling. Hierbij wordt vooral gekeken naar actieve cultuurbeoefening.

De literatuur wordt beschreven aan de hand van vier soorten partijen die actief zijn binnen het ‘systeem’ van cultuurbeoefening: beoefenaars, aanbieders, ondersteuners en overheden. De kennissynthese is gebaseerd op één type bron: gepubliceerd onderzoek naar cultuurbeoefening in (Caribisch) Nederland. Het betreft gepubliceerd empirisch- of literatuuronderzoek uit de afgelopen tien jaar.

Kijk- en leestips ter inspiratie

Om je aan te melden voor LKCA-bijeenkomsten heb je een account nodig. Daarmee kun je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten. Ben je nieuw bij LKCA? Vul dan eenmalig je mailadres in.
Wil je je aanmelden, maar liever geen account aanmaken? Neem dan contact met ons op via Lisa Boogaard (lisaboogaard@lkca.nl).

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 1

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Luud Goossens
Luud Goossens
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
luudgoossens@lkca.nl
030 711 51 27
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Bekijk alle experts
Deel dit artikel