Overheid

Wat zijn de ontwikkelingen in overheidsbeleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? En hoe versterk je dit beleid als gemeente of provincie?