Master Kunsteducatie – Master of Education in Arts

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Voor kunstvakdocenten (in beeldende kunst & vormgeving, muziek, theater en dans) en professionals uit het kunsteducatieve werkveld is de interdisciplinaire master Kunsteducatie de aangewezen masteropleiding voor verdere professionalisering: het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk vanuit een kritische analyse, actuele theorie en werkende concepten.

Master Kunsteducatie

De master Kunsteducatie is een interdisciplinaire tweejarige hbo-opleiding in deeltijd. De studenten zijn professionals uit alle kunstdisciplines: beeldende kunst & vormgeving, muziek, theater en dans. Ze werken in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, op hogescholen maar ook in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, in de buitenschoolse kunsteducatie en community arts. 

De masterstudenten combineren werk en studie om de eigen beroepspraktijk te verdiepen en vernieuwen. De studieprogramma’s van de masteropleidingen Kunsteducatie in Nederland zijn gebaseerd op een gezamenlijk competentieprofiel. Zij richten zich op het artistieke, kunstpedagogisch en -didactische, onderzoekende en ondernemende vermogen. Studenten ontwikkelen daarnaast hun vermogen tot kritische reflectie.

Wat biedt de masteropleiding Kunsteducatie?

Studenten leren analytisch en kritisch naar hun eigen beroepspraktijk te kijken en dit vanuit actuele theorie te onderbouwen, verbindingen met andere vakgebieden en disciplines te leggen en op nieuwe ontwikkelingen in de kunst en het onderwijs te anticiperen. In werkcolleges, trainingen en intervisie en eigen projecten verwerven zij interdisciplinaire kennis en innovatieve vaardigheden. De masteropleidingen fungeren als learning- en researchcommunities. De studenten vertalen praktijkvragen naar onderzoekdesigns en genereren door onderzoek relevante kennis voor hun eigen praktijk en het veld.

Studie en werk liggen in elkaars verlengde

De eigen beroepspraktijk vormt een belangrijk uitgangspunt van de studie. Binnen het curriculum worden professionele producten ontwikkeld en literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het werk en de professional.

‘Door onderzoek te doen ben ik een betere docent geworden’ (theaterdocent VO)

Studenten en alumni over het belang van de masteropleiding

‘Door het werken met verschillende onderzoeksmethodes heb ik geleerd hoe ik als professional mijn studenten beter kan begeleiden in hun onderzoeksproces’ (docent hbo-kunstonderwijs)

‘Dankzij de master kan ik de programma’s die ik ontwikkel beter onderbouwen en verantwoorden’ (acteur, ontwerper van kunsteducatieve programma’s voor musea)

De ervaring van werkgevers met mastergeschoolde kunstdocenten

‘Een master in de Kunsteducatie is goed in staat zijn kennis te delen met de collega’s binnen en buiten de vakgroep, je merkt het verschil’ (schoolleider VO)

‘Als leidinggevende heb ik een interdisciplinair denkende gesprekspartner erbij die verbindingen legt’ (decaan hbo-opleiding)

Masteropleidingen in Nederland

Lees meer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Evelien 23-04-2021

Is er een masteropleiding in Utrecht? Ik kan alleen de posthbo op de hu vinden.

reageer
23-04-2021

Hoi Eveline,
Als het goed is heeft een collega je inmiddels geholpen!
Groeten, Ralf

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Vera Meewis
Vera Meewis
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: Cultuureducatie met Kwaliteit,onderzoek
verameewis@lkca.nl
030 - 711 51 68
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel