Een verplichte kunstvakdocent op iedere basisschool? Geen goed idee

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Een kunstvakdocent op iedere basisschool? Marijn Cornelis is geen voorstander van verplichte inzet, en legt uit waarom. ‘We moeten kinderen juist laten zien dat iedereen kunst kan beoefenen, ook jouw juf of meester.’

Landelijk is er weer een discussie gaande om de kunstvakleerkracht verplicht te stellen. Dit zou de kwaliteit van het kunstonderwijs ten goede komen en een eind maken aan ‘al die losse kunstprojecten’.

Laten we allereerst de vraag stellen: waarom kiezen veel scholen zelf NIET voor een vakdocent? Zeker nu er een lerarentekort is en er NPO-gelden zijn, ligt er geld op de plank. En ook vóór het lerarentekort heb ik nooit gehoord dat geld het probleem is.

Geld kan dus niet de reden zijn. Ik hoor eerder van scholen dat zij bewust andere keuzes maken op basis van hun visie op cultuuronderwijs. En dan is het heel vreemd om, als de overheid jarenlang vraaggericht cultuuronderwijs heeft gestimuleerd en beweert te luisteren naar wat scholen zelf willen, een vakleerkracht verplicht te stellen.

Laten we even terug gaan naar die visie. Het is juist belangrijk dat scholen een visie ontwikkelen op cultuuronderwijs in plaats van cultuuronderwijs af te vinken door het aannemen van een vakleerkracht. Wat willen scholen met hun kunstonderwijs bereiken? Willen ze inzetten op vaardigheden, of op het ontwikkelen van creativiteit of het ontwikkelen van persoonsvorming? Op brede ontwikkeling, of juist focus op één kunstvak? Op aansluiten bij de diversiteit van de leerling? Op het verkennen van de culturele instellingen van de stad? Op het integreren in het hele curriculum, of op kunst als apart vak? Wie zijn de leerlingen op deze school, en wat hebben ze nodig?

Bewust kiezen

Pas na het beantwoorden van deze vragen komt de vraag: hoe dan? Een vakleerkracht kán dan de volgende stap zijn. Maar het hoeft niet. Scholen kunnen bijvoorbeeld ook heel bewust kiezen voor het geven van kunstonderwijs door de groepsleerkracht, of door het inzetten van culturele instellingen of kunstenaars in de omgeving. Verplicht stellen van een vakdocent ondermijnt dus juist de visieontwikkeling en de vrijheid om de invulling te kiezen die de school nodig heeft.

Ga je als school wél voor een kunstvakdocent, dan is het in ieder geval belangrijk aan de volgende aspecten te denken:

  • Wees scherp bij je zoektocht naar de juiste persoon: heeft deze kunstvakdocent dat in huis wat jouw leerlingen nodig hebben? Niet elke kunstvakdocent is competent voor alle leeftijdsgroepen, of weet aansluiting te vinden bij jouw specifieke leerlingen.
  • Stel eisen aan je kunstvakdocent op basis van de waarom-vraag, en de doelen die je hebt gesteld als school. Geef de docent uren om zich daarin te verdiepen en lessen aan te passen. Biedt eventueel deskundigheidsbevordering aan.
  • Laat de kunstvakdocent meedenken hoe cultuuronderwijs op andere momenten in de week terug kan komen en geïntegreerd kan worden in het curriculum, zodat het niet bij dat ene uurtje blijft. Geef de kunstvakdocent uren om dit te doen.
  • Geef alle disciplines aandacht. Ieder kind verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen en de kunstvorm te vinden die bij hem of haar past. Bedenk dat kunst in deze tijd en in de wereld van leerlingen heel breed kan worden opgevat.
  • Bouw samenwerking met culturele instellingen of kunstenaars in de regio in. Zij geven kleur aan het onderwijs buiten de schoolmuren, of kunnen kunstenaars in de klas bieden. Zij kunnen het lesaanbod verbreden en verdiepen, en zorgen er bovendien voor dat leerlingen het gevoel krijgen dat de culturele instellingen in de stad er ook voor hén zijn.
  • Laat de kunstvakdocent en de leerkracht samenwerken. De leerkracht geeft een verkeerd signaal af als zij/hij tijdens de kunstles iets anders gaat doen. Bovendien kan de leerkracht dan niet meer op andere momenten terugkomen op hetgeen is geleerd.
  • Bevraag de kunstvakdocent op hoe zij/hij aansluit op de belevingswereld van de leerlingen en diversiteit inbrengt in de lessen.

Conclusie

Kortom: ja, een kunstvakdocent biedt kennis en vaardigheden die de groepsleerkracht vaak niet heeft. Aan de andere kant hebben we juist door vakleerkrachten in te zetten het idee versterkt dat kunst ‘moeilijk’ is, en de onzekerheid bij leerkrachten over het geven van kunstvakken vergroot. Dat is totaal onnodig. We moeten juist die drempel slechten en de schroom overwinnen en kinderen laten zien dat iedereen kunst kan beoefenen, ook jouw juf of meester. Dat kunst niet ingewikkeld is, maar van iedereen.

En daarom tot slot nog even dit: kunstonderwijs zélf verplicht stellen: dat is wél een goed idee! Maar hoe? Dat mag de school lekker zelf weten.

Dit artikel verscheen eerder op de website van CultuurSchakel.

Verder lezen

Meer artikelen lezen over het wel of niet verplichten van de inzet van kunstvakdocenten? We hebben ze op een rij gezet:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Folkert Haanstra 05-09-2023

Op Linkedin had ik al een reactie geschreven op dit stuk en daarop een aardige reactie gehad van Marijn Cornelis. Maar nu het weer verschijnt in Cultureel Kapitaal, geef ik nogmaals mijn reactie:
Geld kan niet de reden zijn dat scholen geen vakleerkracht nemen zegt Marijn Cornelis.
Wat zegt de laatste landelijke monitor cultuureducatie primair onderwijs (Van Essen e.a., 2019): “Gebrek aan middelen is de belangrijkste reden voor het niet aanstellen van vakleerkrachten; behoefte aan deskundigheid en het verlagen van de werkdruk zijn redenen om juist wél met vakleerkrachten te werken”
Ook staat in die monitor: “In 2019 wordt ruim de helft van de scholen ingedeeld in niveau A: deze scholen geven aan dat hun groepsleerkrachten vakinhoudelijk niet deskundig genoeg zijn om cultuureducatie goed te verzorgen” Zou dat komen omdat ze door vakleerkrachten onzeker zijn gemaakt? Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Tenslotte zegt Cornelis “Kunstonderwijs zelf verplicht stellen is wel een goed idee” Nee, dat is geen goed idee, dat is gewoon een wettelijke verplichting, vastgelegd in de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
Dat scholen uiteindelijk zelf moeten beslissen over de invulling van het kunstonderwijs, daarmee ben ik het eens. Maar een vakleerkracht zal ook niet het hele kunstonderwijs van een school voor haar rekening kunnen nemen, er blijft meer dan genoeg over voor de groepsleerkrachten.

reageer
Marijn Cornelis 08-09-2023

Mooie reactie Folkert Haanstra, dank voor je waardevolle aanvullingen! Het onderzoek wat je aanhaalt geeft zeker meer inzicht, maar is wel al weer wat ouder. Ik ben benieuwd of er nu er extra NPO gelden zijn ook meer vakleerkrachten zijn ingezet. Dan is geld dus wel degelijk een prikkel.
Nog even wat verduidelijking over mijn bewering dat het inzetten van vakdocenten (en niet de vakdocenten zélf!) de onzekerheid bij de leerkracht kán vergroten. Een persoonlijke observatie: op kinderdagverblijven wordt er iedere dag heel veel gezongen. Dat gebeurde vroeger op de basisschool ook. Maar nu niet meer, omdat de leerkrachten het idee hebben opgevat dat ze het niet kunnen. Mijn zorg is dat we dat idee versterken, als we muziekonderwijs uitsluitend door vakleerkrachten laten geven. In de kinderopvang geven we de medewerkers het idee mee dat ze het prima zelf kunnen. Waarom dan niet ook in het basisonderwijs? Ik wil graag naar een situatie toe dat kunst weer onderdeel wordt van het dagelijks leven, ook in de klas. Dat kunst niet 'een uurtje apart' wordt. En dat de leerkracht ook buiten de vakleerkracht om laat zien dat hij of zij muziek maakt of danst of kunst maakt. Zodat we het niet op een voetstuk plaatsen. En dan mét eventueel een goede vakdocent die zowel kinderen als leerkrachten inspireert.
En ja, de kerndoelen liggen natuurlijk vast, maar zijn ook behoorlijk vrijblijvend qua invulling. Ik bedoelde die zin meer als kwinkslag naar de titel van mijn stuk.
Fijn dat we het eens zijn over dat de school uiteindelijk zelf moet beslissen over de invulling van kunstonderwijs!

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel