Vind jij een wettelijk verplichte kunstvakdocent een goed idee?

Moeten we scholen verplichten tot het aanstellen van een kunstvakdocent voor cultuureducatie? Geef je visie en reageer onder dit artikel.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultuureducatie wint aan kracht en duurzaamheid als elke basisschool verplicht een kunstvakdocent in dienst heeft, bepleitte LKCA-onderzoeker Arno Neele eerder in de Cultuurkrant. Zijn artikel maakte veel los. Goed idee, zo’n wettelijke verplichting?  
Animatie: Josien Vogelaar

Paula Hoonhout, directeur basisschool Wereldwijs in Amsterdam

‘Eerst je visie op orde hebben en hoge doelen stellen’

‘Ik ben het ermee eens dat we af moeten van al die tijdelijke subsidies en Arno’s pleidooi om nu eens iets structureels te doen, ondersteun ik. Maar een kunstvakdocent op elke basisschool betekent nog niet meteen goed cultuuronderwijs. Je moet eerst je visie op orde hebben en hoge doelen stellen. Want een kunstvakdocent die de doelen van cultuuronderwijs niet omarmt, is evengoed een losse flodder.’

‘Het moet gaan om de culturele ontwikkeling van kinderen en daar moet je als school een visie op hebben. Onze school heeft zeven kunstvakdocenten in dienst, samen goed voor 2,5 fte. Wij werken in ons cultuuronderwijs aan zes competenties: creërend, reflectief en onderzoekend vermogen, en samenwerken, zelfstandig werken en presenteren. Dit stelt dus eisen aan de kunstvakdocenten, zij moeten in hun lessen het proces en de ontwikkeling van deze competenties centraal stellen.’

‘Op dit moment betalen we deze docenten grotendeels vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs. Het zou mooi zijn als hier structureel geld voor kwam. Daarom vind ik het een gemiste kans dat burgerschap een basisvaardigheid is geworden. Het is mooi dat de overheid erkent dat er meer is dan taal en rekenen, maar ze had breder mogen gaan en culturele competenties moeten aanwijzen als basisvaardigheden. Vragen stellen, nieuwsgierig zijn, reflecteren op wie je bent en hoe je je verhoudt tot anderen en de samenleving – het is zoveel rijker om dat vanuit cultuuronderwijs te benaderen. Als maatschappij en overheid samen cultuur als basis erkennen, kan er wat in beweging komen. Dan moeten scholen ook verantwoording afleggen over hoe ze het aanpakken. En daar kan een kunstvakdocent bij horen, maar dat hoeft niet.’

Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, beide lector Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

‘De pedagogisch-didactische scholing zou dan meer aandacht mogen krijgen’

EH: ‘We zijn het eens met Arno’s voorstel. Het huidige stelsel positioneert kunstonderwijs nu nog te veel als bijgerecht, als kers op de taart in plaats van als onderdeel van het beslag.’
MB: ‘Daardoor krijgt de ingevlogen kunstvakdocent weinig kans om een lange leerlijn te maken en een pedagogische relatie met leerlingen aan te gaan. Ander bezwaar is het woud aan subsidieregelingen.’
EH: ‘Scholen die handig zijn in subsidie aanvragen, krijgen het geld. Dat creëert kansenongelijkheid. Dus in elk schoolteam één, twee of meer vakspecialisten, ja graag!’


MB: ‘Je moet wel zorgen dat zo’n kunstvakdocent niet versnipperd raakt over tal van scholen. Maar dat kun je oplossen door een kunstvakdocent bij een schoolbestuur of regionale stichting in dienst te nemen.’
EH: ‘En hun pedagogisch-didactische scholing zou nog meer aandacht mogen krijgen. Het ideaalplaatje is als ze op termijn ook lesbevoegdheid als groepsleerkracht verwerven. Die mogelijkheden worden interessant als je de wettelijke verplichting van elke school een vakdocent invoert.’
MB: ‘Je kunt als kunstvakdocent dan veel meer meedenken over het curriculum en kunst als onderdeel van vakoverstijgend onderwijs. Dat is wat we onze studenten nu al mee proberen te geven.’
EH: ‘In ons onderzoek verkennen we ook die dwarsverbanden, bijvoorbeeld tussen dans en tweedetaalverwerving, tussen burgerschap en kunst en tussen wetenschap, techniek en kunst.’
MB: ‘Als school hoef je niet alle kunstdisciplines in huis te hebben. Doe er liever twee goed, dan vier of vijf middelmatig. Aan die andere disciplines kun je projectmatig aandacht besteden door samenwerking met culturele instellingen.’
EH: ‘Je hoeft dus niet de huidige samenwerkingen af te breken, maar die moeten aanvullend zijn, niet zoals nu de hoofdmoot.’

Andrea Svedlin, senior beleidsadviseur gemeente Rotterdam

‘Laten we dit
onderwijs-
vraagstuk nu eens een keer goed regelen’

‘Ik was verheugd dat Arno het balletje weer eens opgooide. Deze discussie moeten we serieus gaan voeren. We hebben indertijd de verkeerde afslag genomen door het bevorderen van cultuureducatie alleen neer te leggen bij culturele instellingen. Want het is een onderwijsvraagstuk.’

‘Inmiddels zitten we al bijna in de vierde ronde van Cultuureducatie met Kwaliteit. Steeds is het motto structurele verankering, maar we blijven maar financieren met tijdelijke middelen. Laten we dit nu eens een keer goed regelen. En laten de O en de C van het ministerie dezelfde boodschap uitdragen. Het kan niet zo zijn dat de C het belang van cultuuronderwijs benoemt en de O dat negeert en vooral hamert op basisvaardigheden.’

‘Je hebt kunstvakdocenten in alle disciplines nodig. Welke een school kiest, is aan haar. In Rotterdam zorgen we via de combinatiefuncties voor structureel maatwerk. Daarnaast hebben we nu de pilot Slim organiseren, met kunstvakdocenten op acht basisscholen. Zo helpen we bij het lerarentekort én zorgen we dat kunstonderwijs breder ingebed raakt op scholen. We steken veel tijd in gesprekken met beide partijen, over verwachtingen over en weer. Als het eenmaal loopt, dan krijg je er veel voor terug. Je vliegt niet even iemand in, maar brengt structureel iets nieuws de school binnen, zoals creatief denken.’

‘Natuurlijk heb je goede en slechte kunstvakdocenten, maar dat geldt voor alle leraren. En ja, het kost wat en mogelijk zijn er te weinig bevoegde kunstvakdocenten. Maar dat kan geen reden zijn om er niet aan te beginnen. Dat zijn obstakels die je moet oplossen, net zoals dat bij het bewegingsonderwijs gebeurde.’

Evert Bisschop Boele, lector Kunsteducatie en leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen

Het stilzwijgende idee dat de professionals wel weten wat goed is, deel ik niet’

‘Ik vind het wat kort door de bocht. Goed voor de discussie, maar het roept bij mij vooral veel vragen op. Want wat voor een kunstvakdocent is dat dan? Krijgt elke school een muziekdocent of een dramadocent? Of mag een school dat zelf weten? Of het ene jaar dit en het andere jaar dat? Om zoiets wettelijk op te leggen vind ik bovendien ingewikkeld. Want wat vraag je precies van scholen en welke boodschap geef je af? Jullie doen het zelf niet goed? Is dat nou het gesprek dat we met scholen willen voeren?’

‘De redenering lijkt: als we maar een kunstvakdocent inzetten, dan is de kwaliteit gegarandeerd. Dat betwijfel ik. En wat vinden we eigenlijk kwaliteit? Is cultuuronderwijs een kwalificerende vorm van onderwijs of is het persoonsvorming? Het stilzwijgende idee dat de professionals wel weten wat goed is, deel ik niet. Het gevaar bestaat zelfs dat je een eenzijdige visie krijgt op wat kunst en cultuur is: dat wat je op het podium, in het museum en de concertzaal gebeurt. Dat is een optie, maar niet per se het rolmodel. Onderwijs moet juist alle opties van kunstbeoefening ontsluiten, niet één ervan centraal stellen.’

‘Een ander bezwaar ten slotte: we hebben al een bewegingsdocent en misschien een kunstvakdocent. Straks krijgen we ook nog de burgerschapsdocent en techniekdocent en voor we het weten is het po vo geworden. Dat vind ik bepaald geen ideaalbeeld. De samenwerking tussen vakdocent en groepsleerkracht is belangrijk. Juist door de voortdurende interactie en integratie met andere lessen gaat het werken.’

Garry Wiersema, historicus, erfgoeddocent en zij-instromer Meppel

‘Ik pleit voor de hybride docent: groeps-
leerkracht én vakdocent tegelijk’

‘Mijn eerste reactie was: dit heeft wel wat haken en ogen. Allereerst zou ik het graag verbreden naar cultuurdocent, want kunst is me een beetje te smal. Verder moet je oppassen dat je niet allemaal aparte vakken creëert. Ik zie juist op scholen veel behoefte aan vakoverstijgend en thematisch onderwijs, waarbij je kunst en erfgoed integreert met bijvoorbeeld taal, rekenen en wereldoriëntatie. Dat stelt hoge eisen aan cultuurdocenten. Als je niet goed geschoold bent, kun je geen rijke leeromgeving bieden.’

‘De kunstvakken ondersteunen meer wat onderwijspedagoog Gert Biesta subjectivatie, persoonsvorming, noemt, en minder de socialisatie en het wereldgericht onderwijs. Juist dat laatste hebben we nodig in ons onderwijs.’

‘Ik deel Arno’s pleidooi voor structurele oplossingen. Subsidies zijn bedoeld om zaadjes te planten. De CmK-penvoerders moeten zichzelf overbodig maken, maar dat is niet wat ik zie gebeuren. Telkens ontwikkelen ze weer nieuwe projecten in plaats van te werken aan borging. Scholen leunen achterover, want iemand van buiten regelt het allemaal. En zolang dat zo is, zullen ze niet hun best doen om iets te borgen.’

‘De meest logische gedachte is: geef het geld aan de scholen met de taak het nu zelf structureel te regelen, uiteraard binnen bepaalde kaders. De tijd van duizend bloemen laten bloeien, is voorbij. Dat kan prima in de vorm van een verplichte cultuurdocent. Je zou dan wel iets moeten bedenken om te zorgen dat zo’n docent niet allemaal losse en kleine aanstellingen heeft. Ik pleit voor hybride docenten: iemand die én groepsleerkracht én vakdocent is. Zo heb je binding met een schoolteam, leerlingen en het curriculum en kun je ook op een professionele manier cultuur borgen in het onderwijs.’

Regel het bij wet

Wat voor het bewegingsonderwijs kan, kan ook voor het cultuuronderwijs. Leg wettelijk vast dat elke basisschool verplicht minimaal één kunstvakdocent heeft. Dan wordt cultuuronderwijs minder afhankelijk van politieke keuzes en van tijdelijke (subsidie)regelingen. En zo borg je de kwaliteit en kwantiteit van dat onderwijs. Dit is in het kort het pleidooi van LKCA-onderzoeker Arno Neele. Lees hier zijn volledige blog. 

Ronald Kox, specialist cultuureducatie bij LKCA, publiceerde op het opinieplatform Cultureel Kapitaal zijn visie op de wettelijk verplichte kunstvakdocent. Zijn er bijvoorbeeld wel genoeg bevoegde kunstvakdocenten?

Geef jouw visie

Wat vind jij, moeten we scholen verplichten tot het aanstellen van een kunstvakdocent voor cultuureducatie? Geef je visie als reactie onder dit artikel.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.4 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (6)
Monika 28-06-2023

Kinderen hebben cultuureducatie nodig voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn steeds weer projecten, subsidies etc. Maar dat zet toch geen zoden aan de dijk? Van al het geld dat in het steeds weer opnieuw uitvinden van het wiel gaat , met veel bureaucratie, lagen bestuurders en managers kun je veel beter rechtstreeks kunstvakdocenten aanstellen. Zij staan garant voor goed cultuuronderwijs, krijgen een binding met school en kinderen. Alleen maar winst! (… behalve voor bureautijgers…)

reageer
Adriaan 28-06-2023

Ik ben het eens met Evert Bisschop Boele, laten we van PO geen VO maken. Daarbij geef ik als groepsleerkracht deze lessen liever zelf, om de totale ontwikkeling van mijn leerlingen te stimuleren en te laten ontplooien, daarvoor heb ik geen extra vakcollega nodig.

reageer
Drosoula 26-06-2023

Het actualiseren van het leergebied Kunst & Cultuur is een vraagstuk dat meer tijd en investering nodig heeft dan andere leergebieden. Verankering in het curriculum is een valide voorstel, aangezien Kunstonderwijs aangetoond bij kan dragen aan de vorming van lerende mensen. Zonder geformuleerde visie op Kunstonderwijs, kan een school enkel op het aanbod van culturele instellingen en/of op de vise, werkwijze en inzet van de leerkracht rekenen. Kunstvakdocenten zijn dus nodig. 'Door wie' en 'hoe' zijn echter lastig te verankeren: Kunstonderwijs moet op gesitueerde wijze ontworpen, toegepast en geëvalueerd kunnen worden. Kunstvakdocenten horen dus op duurzame wijze ingezet, en op gelijkwaardige positie in het team ingebed te worden.

Gun kunstvakdocenten van alle disciplines voldoende fte om binnen één schoolgemeenschap zich volledig te kunnen verdiepen. Meerdere kunstvakdocent hebben inmiddels een mamastopleiding in Kunstonderwijs gevolgd, met als doel het onderwijs te helpen vevernieuwen. Vervolgens kunnen ze binnen het Plan vam Inzet van het team er toch niet veel mee; of kunnen ze enkel op vacatures reageren van 0,35 fte!

Creëer daarnaast ruimte om kennis te delen en samenwerkingen tussen schoolgemeenschapen te activeren, wanneer niet meer dan 1 kunstvakdocent op een basisschool werkt. Expressie is heel divers; het leren reflecteren op expressievormen en je op verschillende manieren leren uiten kan tot een (meer) inclusieve samenleving leiden. De investering aan Kunstonderwijs is de tijd en onderzoek waard.

reageer
Henk 22-06-2023

Ik pleit voor een verzwaring van de rol van ICC'er, zodat die goed is toegerust om een doordachte visie op cultuureducatie te verwezenlijken. Wat mij betreft zou die visie in ieder geval bestaan uit diverse langere projecten met ervaren kunstdocenten, waarbij zelfexpressie, sociaal-emotionele ontwikkeling door kunstbeoefening en co creatie aan bod komen in meerdere disciplines. En natuurlijk heeft elke basisschool een koor dat wekelijks repeteert.

reageer
Marieke Hunze 19-06-2023

Een kunstenaar/docent voor het PO voegt veel toe en cultuuronderwijs is m.i. essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het maakt mogelijk dat kinderen een moment, of meer, in de week hebben om te kunnen werken aan hun eigen ideeen. Iets maken, onderzoeken (materiaal, techniek en /of idee) uitproberen zonder oordeel of beoordeling geeft ruimte in het hoofd. Om nieuwe 'paadjes' aan te leggen, verbindingen te maken. Om lesstof te herkauwen en eigen te maken, te internaliseren. Dat hoeft niet volgens een schema, dat gebeurt vanzelf en bij ieder kind anders. Hoe eerder er docenten komen die weten hoe ze dat kunnen stimuleren hoe beter. Maak daar dan niet ook een groepsdocent van. Het kost tijd en veel aandacht om dit vak goed uit te oefenen. Hoe meer ruimte daarvoor is hoe meer het oplevert. De verbinding met andere vakken kan er zijn en verbinding met de groepsleerkracht is een voorwaarde. Cultuuronderwijs is die rijke leeromgeving.

reageer
Ino de groot 07-06-2023

geen één kunstdocent maar minstens 4: voor drama, dans, beeldend en muziek. én dan gegeven door docenten die gericht zijn op het vak. dus op ONDERWIJS en dat ene KUNSTVAK. Waarbij de kerndoelen van de kunstvakken gericht worden qua invulling op dat kunstvakken. Het zijn namelijk VERSCHILLENDE vakken onder de noemer kunst. VOOR BEELDEND:laat kinderen Kennis MAKEN, uitproberen, genieten, beleven, verwonderen, bewonderen, betekenis geven op hun eigen niveau. dus laat kleuters experimenteren. geef onderbouw houvast in schema's en leer pas in de bovenbouw technieken. het gaat om de eigen ervaring de eigen gedachten en eigen gevoelens te tonen. Dan is er geen goed of fout. je kan de reflectie koppelen aan de taalontwikkeling en zo 'beoordelen' of inhoud en vorm overeenkomen. in gesprek kan er gescherpt worden. de reflectie dus als soort van 'beoordeling'. ik ben niet optimistisch dat veel leerkrachten dit kunnen. op de pabo zijn is beeldend teruggebracht tot 'creativiteit ontwikkeling' omdat creativiteit voor allevakken belangrijk is. daarmee wordt het vak niet serieus genomen. dus begin op de pabo en zet voor beeldend kunstenaars in MET verstand van de ontwikkeling van kinderen. Laat stromingen, analyse, ets op het VO. laat je inspireren door mijn boek 'Zoek het uit! Kijken Maken Spelen' uitgeverij van Gorcum.

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel