Cultuureducatie en cultuurparticipatie: deze actualiteiten hielden de sector bezig in 2022

Van Corona tot cultuur voor Oekraïense kinderen: onze 11 best gelezen artikelen
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel
De titel boven dit artikel zegt het al: we hebben een bewogen jaar achter de rug. Het mooie van cultuur is dat het altijd meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo komt het dat de cultuursector begin 2022 nog vooral bezig was met de coronapandemie, en een paar maanden later met het cultuuraanbod voor Oekraïense kinderen. Andere hot topics: leerecosystemen en inclusieve podiumkunsten. In dit artikel blikken we, aan de hand van de 11 best gelezen artikelen op lkca.nl, terug op het afgelopen jaar. 

Gezocht: coronamaatregelen en steunpakketten

De gevolgen van de coronapandemie voor de cultuursector waren (en zijn) groot. De maatregelen en beperkingen veranderden per risicofase van de pandemie en waren voor een groot deel onvoorspelbaar. Met stip op één in de top 12 best gelezen artikelen staat dan ook:

  • Ons overzicht met alle corona-gerelateerde informatie voor de cultuursector. Met onder andere informatie over de vier verschillende fasen van de Rijksoverheid, en een uitleg over de daarbij horende (financiële) maatregelen.

Culturele sector zet zich in voor Oekraïense vluchtelingen

In februari viel Rusland Oekraïne binnen. In de dagen, weken en maanden daarna vluchtten veel Oekraïners naar andere landen, waaronder Nederland. Het werd een nieuwe uitdaging voor het Nederlandse onderwijs: hoe zorgen we ervoor dat Oekraïense kinderen zo goed en zo snel mogelijk mee kunnen doen?

Culturele activiteiten waren daarbij erg belangrijk; ze gaven Oekraïense leerlingen de kans om gewoon mee te kunnen doen, want veel culturele activiteiten gaan immers voorbij aan taal. Daarnaast zorgden culturele activiteiten voor troost, afleiding en verwondering.  

  • LKCA verzamelde op deze pagina informatie, tips en initiatieven.  
  • En we maakten een kennisdossier: over hoe cultuurparticipatie kan bijdragen aan het inburgeringsproces van ‘nieuwkomers’ (vluchtelingen, asielzoekers en statushouders).  

Werken aan een inclusieve en toegankelijke cultuursector

In november concludeerde staatssecretaris Gunay Uslu dat cultuur nog niet voor iedereen toegankelijk is. Er is nog ruimte voor verbetering, en dat maakt diversiteit en inclusie een belangrijk thema voor de sector. Dat zien we terug in onze online statistieken:  

  • Veel bezocht in 2022: De informatie over ons onderzoek naar leerecosystemen in het onderwijs (en de bijbehorende essayreeks). Met dit onderzoek willen we antwoord geven op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat álle kinderen en jongeren kunnen floreren? 
  • En onze online landkaart inclusieve podiumkunsten werd veel geraadpleegd. Een landkaart waarop je kunt zien wat er per provincie gebeurt op het gebied van inclusieve podiumkunsten.  
  • Om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan cultuur, is het belangrijk om drempels weg te nemen of te verlagen. Het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie werken daar samen met organisaties uit de culturele sector en het sociaal domein aan met het Programma Cultuurparticipatie. Op onze overzichtspagina zijn alle kennisdossiers van dit programma opgenomen.  

Jongeren bereiken   

De zoektocht naar manieren om jongeren te bereiken ging verder in 2022. Want duizenden cultuurorganisaties proberen jongeren te bereiken, maar het lukt hen lang niet altijd.  

2022: het jaar van de cultuurcoach

Tachtig procent van de Nederlandse gemeenten heeft een cultuurcoach: iemand die deelname aan cultuur stimuleert en cultuur verbindt met andere sectoren. De cultuurcoach valt onder de Brede Regeling Combinatiefuncties, die momenteel wordt herzien.  

Financiering cultuureducatie uit lumpsum

De wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ is vanaf 1 januari 2023 van toepassing voor de berekening van lumpsumgelden voor scholen.  

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel