Cultuurcoaches

Op deze verzamelpagina vind je kennis en tips voor jou als cultuurcoach. Over onder andere: de BRC, brede Spuk en de ondersteuning van cultuurcoaches.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur, verbindt cultuur met andere sectoren en ondersteunt cultuuraanbieders. De gemeente stelt de cultuurcoach aan, het rijk financiert mee. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn.

De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is de afgelopen jaren gemonitord en geëvalueerd. Dit heeft bijgedragen aan de planvorming rondom de nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties van 2023-2026. Wat betekent dit voor jou als cultuurcoach? Wij houden je via deze pagina op de hoogte.

Nieuwe regeling per 2023

Vanaf 2023 is de manier veranderd waarop de cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen worden gefinancierd door de overheid. De Brede Regeling Combinatiefuncties is als addendum van het vernieuwde Sportakkoord onderdeel van een brede specifieke uitkering voor gemeenten, oftewel de brede Spuk. Lees alles over de nieuwe periode BRC in dit artikel.

In deze brede Spuk worden verschillende beleidsonderwerpen samengevoegd: sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuurparticipatie. De brede Spuk is ontstaan vanuit de wens om de middelen rondom preventie, sport en bewegen meer te bundelen en zo integraler te werken.

Welke rollen kan de cultuurcoach spelen?

Naast de term ‘cultuurcoach’ zien we ook veel andere functionarissen op het gebied van cultuur, zoals ‘cultuurmakelaars’, ‘cultuuraanjagers’ en ‘cultuurscouts’. De invulling van de rol komt tot stand op basis van lokale behoeften en doelstellingen. Welke rollen kun je spelen als cultuurcoach? Dat lees je in de publicatie Bruggenbouwers in cultuur.

Wat is jouw rol/profiel? Doe de test

Voor cultuurcoaches, werkgevers en gemeenten is het van belang om een helder profiel op te stellen. LKCA maakte een test om een persoonlijk profiel te maken.

Cultuurcoaches onder de loep

80% van de Nederlandse gemeenten heeft een cultuurcoach aangesteld en het aantal fte is sinds 2019 sterk toegenomen. Maar worden deze cultuurcoaches wel goed ingezet? Welke uitdagingen en kansen zijn er? Wat zijn de wensen voor de toekomst? De antwoorden op deze vragen, inclusief aanbevelingen voor het vervolg van deze regeling, lees je in het onderzoeksrapport ‘Cultuurcoaches onder de loep’ (april 2022).

Actuele feiten en cijfers

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De meest actuele feiten en cijfers vind je op deze pagina.

Monitor het effect van de cultuurcoach

Hoe krijg je als gemeente zicht op de inzet en het effect van de cultuurcoach? In de publicatie ‘Zicht op cultuurcoaches’ maak je in vier stappen een plan voor het verzamelen van gegevens voor de monitoring en evaluatie van de cultuurcoach(es) in jouw gemeente. Lees de publicatie en gebruik het stappenplan

Ondersteuning cultuurcoaches

De Vereniging Sport en Gemeenten, het Kenniscentrum Sport en LKCA verzorgen de landelijke ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. LKCA doet dat voor de cultuurcoaches. Voor vragen over cultuurcoaches kun je bij ons terecht. Ook verzorgen we netwerkdagen voor cultuurcoaches en hebben we een online community Cultuurcoach op LinkedIn. Ook kun je lid worden van onze groep op Facebook.

Achtergrond combinatiefuncties

Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS, OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners. 

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. Voor buurtsportcoaches was dat al langer het geval. Per 2023 wordt de regeling verlengd. Vanuit de ministeries van VWS en OCW worden er per 2023 extra middelen toegevoegd aan de regeling, als extra impuls om deelname aan sport, bewegen en cultuur voor iedereen mogelijk te maken.

Webinar Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Lees de factsheets

Samen met o.a. de Vereniging Sport en Gemeenten ontwikkelde LKCA verschillende interessante factsheets:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Victor van Haeren 12-10-2020

Beste mensen,
Met interesse heb ik het artikel gelezen. Bestaat de regeling Cultuurcoach nog? Kunnen daar aanvragen voor gedaan worden? We zijn n.l. met enkele zorginstellingen in gesprek om de competentieontwikkeling van cultuurcoaches in de zorg te borgen.
Hartelijke groet
Victor

reageer
13-10-2020

Beste Victor,
Gemeenten konden zich in 2018 voor vier jaar aanmelden voor de regeling. Gemeenten die dit gedaan hebben krijgen, op basis van matching, van 2019 tot en met 2023 geld voor combinatiefuncties (zie ook: https://sportindebuurt.nl/bestanden/Flyer_Nieuwe_kansen_LOS.pdf). Aanmelden kan nu dus niet meer. Wel zou je kunnen kijken of jouw gemeente deelneemt aan de regeling (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/uitvoering-brede-regeling-combinatiefuncties) en hoe het geld verdeeld is (en eventueel een gesprek voeren over de herverdeling van die gelden).
Verder wijs ik je nog graag op de volgende regeling: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken. Wellicht dat die ook aanknopingspunten biedt voor wat jullie willen.
Succes en mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar JosefienePoll@lkca.nl

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 - 711 51 70
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel