Kennisdossier Cultuurcoaches

In deze leeswijzer vind je kennis en tips voor iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is als, cultuurcoach. Hier vind je informatie over onder andere: de BRC, brede SPUK en ondersteuning van cultuurcoaches.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur, verbindt cultuur met andere sectoren en ondersteunt cultuuraanbieders. De gemeente stelt de cultuurcoach aan, het rijk financiert mee. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn. Meestal wordt een cultuurcoach aangesteld via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De afgelopen jaren is deze regeling gemonitord en geëvalueerd, en dit heeft bijgedragen aan de planvorming rondom de nieuwe periode BRC (2023-2026).  

Het initiatief voor de combinatiefuncties is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), doe sinds 2013 bekend is als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS, OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.  

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. Voor buurtsportcoaches was dat al langer het geval. 

Per 2023 is de BRC verlengd. Vanuit de ministeries van VWS en OCW zijn extra middelen toegevoegd aan de regeling, als extra impuls om deelname aan sport, bewegen en cultuur voor iedereen mogelijk te maken. 

Welke rollen zijn er? 

Naast de term ‘cultuurcoach’ zien we ook veel andere functionarissen op het gebied van cultuur, zoals ‘cultuurmakelaars’, ‘cultuuraanjagers’ en ‘cultuurscouts’. De invulling van de rol komt tot stand op basis van lokale behoeften en doelstellingen. Welke verschillende rollen zijn er? Dat lees je in de publicatie ‘Bruggenbouwers in cultuur‘ (LKCA, 2022). 

Verder naar

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Victor van Haeren 12-10-2020

Beste mensen,
Met interesse heb ik het artikel gelezen. Bestaat de regeling Cultuurcoach nog? Kunnen daar aanvragen voor gedaan worden? We zijn n.l. met enkele zorginstellingen in gesprek om de competentieontwikkeling van cultuurcoaches in de zorg te borgen.
Hartelijke groet
Victor

reageer
13-10-2020

Beste Victor,
Gemeenten konden zich in 2018 voor vier jaar aanmelden voor de regeling. Gemeenten die dit gedaan hebben krijgen, op basis van matching, van 2019 tot en met 2023 geld voor combinatiefuncties (zie ook: https://sportindebuurt.nl/bestanden/Flyer_Nieuwe_kansen_LOS.pdf). Aanmelden kan nu dus niet meer. Wel zou je kunnen kijken of jouw gemeente deelneemt aan de regeling (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/uitvoering-brede-regeling-combinatiefuncties) en hoe het geld verdeeld is (en eventueel een gesprek voeren over de herverdeling van die gelden).
Verder wijs ik je nog graag op de volgende regeling: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken. Wellicht dat die ook aanknopingspunten biedt voor wat jullie willen.
Succes en mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar JosefienePoll@lkca.nl

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Merit de Valk
Merit de Valk
Functie: Specialist Beleid
Expertise: overheidsbeleid
meritdevalk@lkca.nl
06 26 21 22 44
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel