Cultuurcoaches

Kennis, informatie en tips
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren. De gemeente stelt de cultuurcoach aan, het rijk financiert mee. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn.

De huidige Brede Regeling Combinatiefuncties wordt herzien. Wat betekent dit voor jouw positie en gemeente? Wij houden je via deze pagina op de hoogte over cultuurcoaches.

Bijeenkomsten

Dit najaar organiseert VSG informatiebijeenkomsten voor gemeenteambtenaren (preventieve) gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en de sociale basis (en de regionale GGD-en). Bekijk de data en meer informatie via je VSG-account. Heb je nog geen inloggegevens van VSG? Vraag deze aan via info@sportengemeenten.nl

Actuele feiten en cijfers

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De meest actuele feiten en cijfers vind je op deze pagina.

Werken met ouderen: welk aanbod werkt?

Lees de Factsheet Werken met ouderen: aanbod in beeld voor buurtsport- en cultuurcoaches.

Monitor het effect van de cultuurcoach

Hoe krijg je als gemeente zicht op de inzet en het effect van de cultuurcoach? In de publicatie ‘Zicht op cultuurcoaches’ maak je in vier stappen een plan voor het verzamelen van gegevens voor de monitoring en evaluatie van de cultuurcoach(es) in jouw gemeente.
Lees de publicatie en gebruik het stappenplan

Welke rollen kan de cultuurcoach spelen?

Welke rollen kun je spelen als cultuurcoach? Dat lees je in de publicatie Bruggenbouwers in cultuur.

Cultuurcoaches onder de loep

80% van de Nederlandse gemeenten heeft een cultuurcoach aangesteld en het aantal fte is sinds 2019 sterk toegenomen. Maar worden deze cultuurcoaches wel goed ingezet? Welke uitdagingen en kansen zijn er? Wat zijn de wensen voor de toekomst? De antwoorden op deze vragen, incl. aanbevelingen voor het vervolg van deze regeling, lees je in het onderzoeksrapport ‘Cultuurcoaches onder de loep’ (april 2022).

Wat is jouw rol/profiel? Doe de test

Voor cultuurcoaches, werkgevers en gemeenten is het van belang om een helder profiel op te stellen. LKCA maakte een test om een persoonlijk profiel te maken.
Doe de profieltest

Brede Regeling Combinatiefuncties (2019- )

Ondersteuning cultuurcoaches

De Vereniging Sport en Gemeenten, het Kenniscentrum Sport en LKCA verzorgen de landelijke ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. LKCA doet dat voor de cultuurcoaches. Voor vragen over cultuurcoaches kun je bij ons terecht. Ook verzorgen we netwerkdagen voor cultuurcoaches en hebben we een online community Cultuurcoach op LinkedIn. Of word lid van onze groep op Facebook.

Achtergrond combinatiefuncties

Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners. 

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. (Voor buurtsportcoaches was dat al langer het geval).

Webinar Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Victor van Haeren 12-10-2020

Beste mensen,
Met interesse heb ik het artikel gelezen. Bestaat de regeling Cultuurcoach nog? Kunnen daar aanvragen voor gedaan worden? We zijn n.l. met enkele zorginstellingen in gesprek om de competentieontwikkeling van cultuurcoaches in de zorg te borgen.
Hartelijke groet
Victor

reageer
13-10-2020

Beste Victor,
Gemeenten konden zich in 2018 voor vier jaar aanmelden voor de regeling. Gemeenten die dit gedaan hebben krijgen, op basis van matching, van 2019 tot en met 2023 geld voor combinatiefuncties (zie ook: https://sportindebuurt.nl/bestanden/Flyer_Nieuwe_kansen_LOS.pdf). Aanmelden kan nu dus niet meer. Wel zou je kunnen kijken of jouw gemeente deelneemt aan de regeling (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/uitvoering-brede-regeling-combinatiefuncties) en hoe het geld verdeeld is (en eventueel een gesprek voeren over de herverdeling van die gelden).
Verder wijs ik je nog graag op de volgende regeling: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken. Wellicht dat die ook aanknopingspunten biedt voor wat jullie willen.
Succes en mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar JosefienePoll@lkca.nl

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 - 711 51 70
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel