Hoe zet je een cultuurcoach in als gemeente?

De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren. De gemeente stelt de cultuurcoach aan, het rijk financiert mee. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Brede Regeling Combinatiefuncties (2019- )

Welke rollen kan de cultuurcoach spelen?

  1. De verbinder legt vanuit zijn schakelpositie in het netwerk allerlei verbindingen: tussen het onderwijs en culturele partijen of amateurkunstverenigingen uit de omgeving, tussen vraag en aanbod, tussen kunstdisciplines, tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en tussen professionals. De verbinder is in staat het werk af te stemmen met de diverse medewerkers op scholen en bij culturele instellingen. 
  2. De coach adviseert anderen vanuit zijn kennis over cultuureducatie en biedt waar nodig hulp bij de uitvoering van het advies. De coach coacht bijvoorbeeld educatief aanbieders of lokale amateurkunstverenigingen bij het samenwerken met het onderwijs.
  3. De vakdocent draagt actief kennis over door zelf lessen voor leerlingen te verzorgen of door leerkrachten bij te scholen. Ook draagt hij kennis van actuele ontwikkelingen over cultuureducatie over aan anderen.
  4. De ontwikkelaar ontwikkelt nieuwe producten of diensten, zoals educatief aanbod, leerlijnen of beoordelingsinstrumenten en helpt anderen met (door)ontwikkeling van bestaand aanbod. Een ontwikkelaar kan anderen enthousiasmeren waardoor nieuwe initiatieven ontstaan.
  5. De coördinator voert coördinerende taken uit en neemt daarmee organisatorisch werk uit handen van onderwijs en cultuur. Voorbeelden zijn het organiseren van educatieve activiteiten van anderen, of het maken van een planning.
  6. De beleidsadviseur geeft – als ambassadeur van cultuureducatie – inhoudelijk of organisatorisch advies aan directies van onderwijs/cultuur of aan beleidsmedewerkers van de gemeente. Een adviseur heeft ook zicht op subsidiemogelijkheden, vraagt subsidie aan of helpt anderen bij het doen van een aanvraag.

Wat is jouw profiel? Vul de test in

Voor cultuurcoaches, werkgevers en gemeenten is het van belang om een helder profiel op te stellen. LKCA maakte een test om een persoonlijk profiel te maken.

Binnenkort vind je hier onze bijgewerkte profieltest

Ondersteuning cultuurcoaches

De Vereniging Sport en Gemeenten, het Kenniscentrum Sport en LKCA verzorgen de landelijke ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. LKCA doet dat voor de cultuurcoaches. Voor vragen over cultuurcoaches kun je bij ons terecht. Ook verzorgen we netwerkdagen voor cultuurcoaches en hebben we een online community Cultuurcoach op LinkedIn. Of word lid van onze groep op Facebook.

Achtergrond combinatiefuncties

Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners. 

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. (Voor buurtsportcoaches was dat al langer het geval).

Webinar Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Praat verder over dit onderwerp met deze expert:
Josefiene Poll
Josefiene Poll
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 - 711 51 77
Bekijk alle experts