Aantal fte cultuurcoaches

Cijfers
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
580 fte cultuurcoaches zijn werkzaam in 79% van de gemeenten. Dit is een stijging van 14 fte tegenover 2019. Het percentage combinatiefunctionarissen cultuur (17%) is ten opzichte van het totaal aantal combinatiefunctionarissen wel hetzelfde gebleven. Dit komt omdat er in totaal meer combinatiefunctionarissen zijn gerealiseerd tegenover 2019 (3400 fte in 2019 en 3468 in 2020).

Bron: BMC, Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur / Brede Impuls Combinatiefuncties (2010-2018)
Bron: Mulier Instituut, Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (2019-2020)
De peildatum is 1 september

Toelichting

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De Brede Regeling Combinatiefuncties volgde in 2019 de Brede Impuls Combinatiefuncties (2012-2018) en Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (2008-2011) op. Deze regelingen werden gemonitord door onderzoeksbureau BMC.

‘Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren zodanig is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is’, schrijft het Mulier Instituut. Het belangrijkste verschil is dat het BMC slechts de cultuurcoaches werkzaam in de cultuursector telde en het Mulier Instituut de cultuurcoaches werkzaam in álle sectoren telt, zoals primair onderwijs, welzijn, etc. Daarom komt het aantal fte cultuurcoaches sinds de monitoring door Mulier hoger uit dan de jaren daarvoor.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Gepubliceerd:
Deel dit artikel