Aantal fte cultuurcoaches

Cijfers
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

566 fte cultuurcoaches zijn werkzaam in bijna 80% van de gemeenten, 17% van het totaal aantal van alle combinatiefunctionarissen.

Bron: BMC, Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur / Brede Impuls Combinatiefuncties (2010-2018)
Bron: Mulier Instituut, Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (2019)
De peildatum is 1 september

Toelichting

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De Brede Regeling Combinatiefuncties volgde in 2019 de Brede Impuls Combinatiefuncties (2012-2018) en Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (2008-2011) op. Deze regelingen werden gemonitord door onderzoeksbureau BMC.

‘Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren zodanig is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is’, schrijft het Mulier Instituut. Het belangrijkste verschil is dat het BMC slechts de cultuurcoaches werkzaam in de cultuursector telde en het Mulier Instituut de cultuurcoaches werkzaam in álle sectoren telt, zoals primair onderwijs, welzijn, etc. Daarom komt het aantal fte cultuurcoaches dit jaar een stuk hoger uit dan de jaren daarvoor.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Gepubliceerd:
Deel dit artikel