Aantal fte cultuurcoaches

Cijfers
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In 2021 zijn in totaal 650 fte cultuurcoaches werkzaam in 79% van de Nederlandse gemeenten. Dit is een stijging van 70 fte ten opzichte van 2020. Het percentage combinatiefunctionarissen cultuur (19%) is ten opzichte van het totaal aantal combinatiefunctionarissen iets gestegen (2%). In 2020 en 2019 was deze verhouding 83:17. Bij zowel sport/bewegen als kunst/cultuur is het aantal formatieplaatsen gegroeid ten opzichte van vorig jaar, maar bij kunst/cultuur relatief iets meer.

Bron: BMC, Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur / Brede Impuls Combinatiefuncties (2010-2018)
Bron: Mulier Instituut, Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (2019-2021)
De peildatum is 1 september.

Toelichting

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De Brede Regeling Combinatiefuncties volgde in 2019 de Brede Impuls Combinatiefuncties (2012-2018) en Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (2008-2011) op. Deze regelingen werden gemonitord door onderzoeksbureau BMC.

‘Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren zodanig is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is’, schrijft het Mulier Instituut. Het belangrijkste verschil is dat het BMC slechts de cultuurcoaches werkzaam in de cultuursector telde en het Mulier Instituut de cultuurcoaches werkzaam in álle sectoren telt, zoals primair onderwijs, welzijn, etc. Daarom komt het aantal fte cultuurcoaches sinds de monitoring door Mulier hoger uit dan de jaren daarvoor.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Gepubliceerd:
Deel dit artikel