Aantal fte cultuurcoaches

Cijfers
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In 2021 zijn in totaal 650 fte cultuurcoaches werkzaam in 80% van de Nederlandse gemeenten. Dit is een stijging van 73 fte ten opzichte van 2020. Het percentage combinatiefunctionarissen cultuur (19%) is ten opzichte van het totaal aantal combinatiefunctionarissen iets gestegen (1,5%). In 2020 en 2019 was deze verhouding 83:17. Bij zowel sport/bewegen als kunst/cultuur is het aantal formatieplaatsen gegroeid ten opzichte van vorig jaar, maar bij kunst/cultuur relatief iets meer.

Bron: BMC, Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur / Brede Impuls Combinatiefuncties (2010-2018)
Bron: Mulier Instituut, Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (2019-2021)
De peildatum is 1 september.

Toelichting Brede Regeling Combinatiefuncties

Vanaf 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) volgde in 2019 de Brede Impuls Combinatiefuncties (2012-2018) en Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (2008-2011) op. Deze regelingen werden gemonitord door onderzoeksbureau BMC.

‘Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren zodanig is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is’, schrijft het Mulier Instituut. Het belangrijkste verschil is dat het BMC slechts de cultuurcoaches werkzaam in de cultuursector telde en het Mulier Instituut de cultuurcoaches werkzaam in álle sectoren telt, zoals primair onderwijs, welzijn, etc. Daarom komt het aantal fte cultuurcoaches sinds de monitoring door Mulier hoger uit dan de jaren daarvoor.

2021 – 348 gemeenten, 3.532 fte

In 2021 nemen in totaal 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Het gaat in totaal om 3.532 fte. Voor de hoofdsector sport en bewegen zetten 335 gemeenten 81% van de fte’s in. Voor de hoofdsector kunst en cultuur zetten 282 gemeenten 19% van de fte’s in.

2020 – 350 gemeenten, 3.468 fte

Op 1 september 2020 zijn in totaal 3.468 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gerealiseerd (95% van de vooraf vastgestelde 3.665 fte). Dat zijn 6.012 personen. Deze functionarissen worden ingezet in 350 van de 355 Nederlandse gemeenten. Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (92%), jongeren (82%), ouderen (79%) en mensen met een beperking (73%).

2019 – 347 gemeenten, 3.400 fte

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93% van de beoogde 3.667 fte.

2.834 fte aan functionarissen is in 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen. Vanuit de sector kunst en cultuur wordt 566 fte aan functionarissen in 281 gemeenten ingezet.

In 55% van de gemeenten waarin vanuit de sector sport en bewegen functionarissen in het onderwijs worden ingezet, hebben de functionarissen de taak om zelfstandig les te geven. In totaal worden 1.160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet.

Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%) en personen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet veruit het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.598 fte).

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Gepubliceerd:
Deel dit artikel