Kennisdossier ‘Cultuur en nieuwkomers’

Een plek vinden in een nieuw land is een intensief proces. Je moet niet alleen de taal leren, maar ook wennen aan een nieuwe omgeving, gewoontes en gebruiken. Je zoekt een baan en nieuwe vrienden of volgt een opleiding in een nieuwe taal. Meedoen aan culturele activiteiten kan positief bijdragen aan dit proces en vergroot het wederzijds begrip.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel


Gemeente

Voor projecten met inburgeraars en vluchtelingen kan de gemeente een partner zijn. Dit verschilt per gemeente dus oriënteer je lokaal. Check niet alleen wie er verantwoordelijk is voor het cultuurbeleid, maar ook voor de uitvoering van de Wet Inburgering, de Participatiewet of de opvang van vluchtelingen.

Taalscholen

Veel taalscholen hebben niet per definitie veel budget, maar soms kun je wel samen met elkaar een project ontwikkelen en gezamenlijk een subsidie aanvragen.

Provincie

In sommige provincies heeft de provinciale instelling ook geld beschikbaar of kan je verder helpen met tips voor financiering. Alle provinciale instellingen vind je hier: raadvantwaalf.nl

Fondsen

Er zijn veel fondsen in Nederland. Een goed overzicht kun je vinden in het Fondsenboek. Het Fondsenboek is tegen betaling online te raadplegen, maar het is in de meeste bibliotheken ook beschikbaar. Hieronder enkele grote fondsen:

 • Fonds voor cultuurparticipatie (FCP)
  Het FCP heeft een wisselend subsidieaanbod. Momenteel is er de regeling Samen Cultuurmaken, waar geld beschikbaar is voor drempelverlagend cultuuraanbod. Voorwaarde van deze regeling is dat je de subsidie samen met een partner uit het (brede) sociaal domein aanvraagt.
 • VSBfonds
  VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door steun te bieden aan sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken, dragen ze bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
 • VriendenLoterij Fonds
  Het VriendenLoterij Fonds steunt initiatieven die bijdragen aan een wereld waarin iedereen meedoet. Ze richten zich op organisaties die zich inzetten voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Ook richten ze zich op kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken.

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 2.4 / 5. totaal 7

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (0)
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Marie-José Kommers
  Marie-José Kommers
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
  marie-josekommers@lkca.nl
  030 711 51 80
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel