Kennisdossier ‘Cultuur en nieuwkomers’

Een plek vinden in een nieuw land is een intensief proces. Je moet niet alleen de taal leren, maar ook wennen aan een nieuwe omgeving, gewoontes en gebruiken. Je zoekt een baan en nieuwe vrienden of volgt een opleiding in een nieuwe taal. Meedoen aan culturele activiteiten kan positief bijdragen aan dit proces en vergroot het wederzijds begrip.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Werkzame elementen cultuur

Actief iets doen met kunst en cultuur kan nieuwkomers op verschillende manieren verder helpen in hun nieuwe land.

 • Taalkennis
  Meedoen aan culturele activiteiten geeft nieuwkomers de kans om de Nederlandse taal te oefenen, hun spreek- en luistervaardigheid te vergroten, hun woordenschat uit te breiden en de schroom te overwinnen. Daarom is het belangrijk dat er ook Nederlanders meedoen aan je project.
 • Sociaal netwerk
  Meedoen aan een culturele activiteit helpt om op informele en ontspannen wijze een netwerk op te bouwen. Nieuwe vrienden en kennissen zijn belangrijk om je plek te vinden in een nieuw land.
 • Cultuurbegrip
  Wanneer je samen activiteiten onderneemt, leer je elkaar ook kennen. En krijg je meer inzicht in elkaars achtergrond, gewoontes en gebruiken. Ook kunnen maatjestrajecten goed werken, waarbij Nederlanders en nieuwkomers bijvoorbeeld samen musea bezoeken of kennismaken met elkaars muziek.
 • Werknemersvaardigheden
  Cultuur kan ook bijdragen aan het vinden van werk of dagbesteding. Via interactieve theatertrainingen kunnen statushouders leren over Nederlandse gewoontes op de werkvloer of oefenen met solliciteren.

  Specifieke werkzame elementen van cultuurparticipatie voor vluchtelingen:

 • Cultuurdeelname zet de mens en zijn kwaliteiten centraal. Dat is extra belangrijk bij vluchtelingen, die als groep vaak een stigma hebben.
 • Cultuurparticipatie kijkt naar talenten en mogelijkheden, en niet naar beperkingen zoals laaggeletterdheid of opleidingsniveau. Dit is belangrijk, want een deel van de vluchtelingen heeft lang geen scholing gehad.
 • Kunst- en cultuurprojecten vragen om actieve deelname. Dat leidt tot empowerment: iemand krijgt weer veerkracht en meer zeggenschap over het eigen leven. Dit is belangrijk voor iemand wiens leven vooral bestaat uit wachten in een asielzoekerscentrum of op instanties.
 • Het belangrijkste werkzame element is de kunst zelf, die zich bij uitstek leent voor het vertellen van verhalen, het uiten en overbrengen van emoties en het vergroten van empathie.

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 2.8 / 5. totaal 8

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (0)
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Marie-José Kommers
  Marie-José Kommers
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
  marie-josekommers@lkca.nl
  030 711 51 80
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel