Zoeken

Er is gezocht op: nationaal onderwijsplan
Er zijn 58 resultaten gevonden op:
LKCAtelier: Waar staan we met het Nationaal Programma Onderwijs?
20-09-2021 - agenda
Het schooljaar is alweer een eindje op weg met gelukkig weer leerlingen ín de school. Hoogste tijd dus voor een inhaalslag en het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten. We verzamelen graag jullie ervaringen die wij allen weer kunnen gebruiken om de positie van cultuureducatie bij scholen en overheden te versterken. Lees meer
Nationaal Theaterweekend 2022
19-10-2021 - agenda
Ieder jaar een nieuw verhaal, voor iedereen binnen handbereik. In heel Nederland zal door deelnemende theaters en (lokale) gezelschappen, geheel gratis, het stuk Water en Vuur van Don Duyns worden opgevoerd. Zo gaat dezelfde voorstelling, in heel Nederland, tegelijkertijd in première. Lees meer
De impact van het NPO op cultuureducatie
28-11-2021 - artikel
Maar liefst 8,5 miljard euro trok OCW dit voorjaar uit om leerlingen na corona weer op de rit te krijgen. Dit leidt tot een toegenomen vraag naar cultuureducatie, al zetten scholen dit wel vooral in voor sociaal-emotionele doelen. Valt er niet meer te halen? Lees meer
Meet Up! Kennis Delen
04-05-2021
Het is niet meer mogelijk om je online in te schrijven en je sessievoorkeuren door te geven. Wil je toch nog aanwezig zijn, dan is dit zeker mogelijk. We vragen je een mailtje te sturen naar EstherKoetse@lkca.nl met daarin vermeld de programmaonderdelen die je wilt bijwonen en, indien van toepassing, per sessieronde een eerste en… Lees meer
Wat je moet weten over cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs
10-11-2021 - artikel
Om de plek en de mogelijkheden van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij de betrokken partijen, volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij doen dit door input te leveren voor de verschillende onderdelen, het gesprek te voeren met het werkveld en duiding te geven… Lees meer
De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs
06-07-2021 - publicatie
Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met cultuuronderwijs in het primair onderwijs, ontwikkelde Sardes in onze opdracht deze handreiking. Hiermee willen we alle professionals in cultuureducatie helpen om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes. Lees meer
Cultuureducatie als interventie op de NPO-menukaart
11-05-2021 - artikel
Minister Slob presenteerde afgelopen maandag de volgende stap in het Nationaal Programma Onderwijs: de menukaart met interventies. Cultuureducatie staat hierin genoemd onder het kopje ‘Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’. Lees meer
Cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs
23-03-2021 - artikel
Het ministerie van OCW stelt met het Nationaal Programma Onderwijs 8,5 miljard beschikbaar om door corona opgelopen achterstanden weg te werken. Dit steunprogramma biedt ook kansen voor cultuur. Daarvoor is nodig te laten zien dat cultuureducatie onmisbaar en bewezen effectief is voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Lees meer
Kunstvakdocenten voor meer kwaliteit en minder werkdruk!
29-03-2021 - artikel
Er liggen teveel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leerkrachten, zo constateert de Onderwijsraad. Het advies is om meer focus aan te brengen onder meer door óók te investeren in specialisatie en extra krachten op school. Wij onderschrijven dit advies en zetten ons om de positie van cultuuronderwijs te versterken. Lees meer
Ook wat je niet meet, moet gewaardeerd worden in het onderwijs. Pleidooi voor een radicaal ander onderwijssysteem
03-11-2021 - opinie
Paul Pos trekt aan de bel: de overheid stelt 11 miljard beschikbaar voor de bestrijding van de door corona opgelopen onderwijsachterstanden, maar instrumentaliseert en marginaliseert daarbij vakken als cultuureducatie. Lees meer