LKCAtelier: Waar staan we met het Nationaal Programma Onderwijs?

Online kennisdeling en verdieping; een ontmoeting tussen experts en vakgenoten
Deel dit artikel
Het schooljaar is alweer een eindje op weg met gelukkig weer leerlingen ín de school. Hoogste tijd dus voor een inhaalslag en het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten. We verzamelen graag jullie ervaringen die wij allen weer kunnen gebruiken om de positie van cultuureducatie bij scholen en overheden te versterken.

Voor de zomer kwam veel extra geld beschikbaar om de door corona opgelopen achterstanden zo goed mogelijk in te halen. Inmiddels hebben de meeste scholen plannen gemaakt en in werking gezet. De eerste geluiden zijn positief: de weg naar culturele aanbieders is weer gevonden. Toch houden we vinger aan de pols, we blijven beleidsmakers en bestuurders bij overheid en onderwijs informeren en beïnvloeden. En natuurlijk ondersteunen we het culturele veld bij een zo ideaal mogelijke inzet van cultuureducatie.

Nationaal Programma Onderwijs in de praktijk

Wat zijn jouw ervaringen zo na de zomer? Hoe gaat het eraan toe op de scholen, hoe krijgt de inhaalslag vorm? Is alles terug naar het oude normaal of mengt het zich met ingrediënten van het nieuwe normaal naar een toekomstig normaal? Denk hierbij aan de inzet van digitale middelen, gebeurt dat nog? Krijgt hybride onderwijs steviger voet aan de grond of gaan we toch terug naar direct fysiek contact?

Onze collega Ronald Kox gaat in gesprek met mensen van onder meer de Vereniging CultuurProfielscholen, VLS en VONKC over de laatste stand van zaken omtrent het NPO. Ook lichten we toe hoe we jullie input benutten voor het versterken van de positie van cultuureducatie. De focus ligt vooral op het ophalen van jouw ervaringen in het hier en nu. Dus werk je als professional in of voor het onderwijs (po, vo, so, mbo), dan horen we graag hoe het er in jouw dagelijkse werkpraktijk aan toe gaat.

Leestips ter voorbereiding

Inschrijven

Deelname aan het LKCAtelier is gratis. Na inschrijving ontvang je van ons per mail de ZOOM-link en eventuele aanvullende informatie. Wij rekenen op je aanwezigheid. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, of heb je andere vragen? Stuur dan een mailtje naar EstherKoetse@lkca.nl. Het LKCAtelier is niet op een later moment terug te kijken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 22

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox
Ronald Kox
Functie: Leidinggevende Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 - 711 51 42
Bekijk alle experts
Deel dit artikel