Dirigenten en bestuurders in beweging

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe kunnen dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders in de HaFaBra-sector meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en krimp van ledenaantallen? Welke competenties hebben zij nodig? En: komen deze competenties voldoende aan bod in de dirigentenopleidingen?

Net als iedere andere (muziek)sector heeft ook de harmonie-, fanfare- en brassbandsector (de HaFaBra-sector) te maken met maatschappelijke veranderingen. In dit onderzoek brengen we in kaart welke veranderingen het meest van invloed zijn op de sector en wat deze ontwikkelingen betekenen voor verenigingen en het werk van dirigenten.

LKCA onderzocht dit in samenspraak met de belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek KNMO, de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), het Wereld Muziek Concours (WMC) en Musidesk Rijnbrink.

Dirigenten en bestuurders in beweging

Het onderzoek ‘Dirigenten en bestuurders in beweging’ is gebaseerd op een literatuurstudie van 33 bronnen, 26 diepte-interviews met dirigenten en bestuurders verspreid over het land en een vragenlijstonderzoek met antwoorden van 141 dirigenten en 299 bestuurders. Het onderzoek geeft hun beleving weer van maatschappelijke ontwikkelingen, de invloed daarvan op de sector, de opleidingen, competenties en beroepsinvulling. Het onderzoek kan een basis bieden aan de betrokken HaFaBra-partijen voor het formuleren van hun toekomstplannen.

In deze publicatie formuleren we in hoofdlijnen een antwoord op acht hoofdvragen.

  • Zijn er voor de muzieksector belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen?
  • Wat betekenen eventuele (maatschappelijke) veranderingen voor de missie, visie en aanpak van muziekverenigingen?
  • Wat zijn de veranderende vragen en eisen aan de professionals in reactie op (maatschappelijke) veranderingen?
  • Welke competenties hebben dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders nodig? Zijn bepaalde competenties belangrijker of minder belangrijk geworden?
  • Komen de gevraagde competenties volgens dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders voldoende aan bod binnen de opleidingen?
  • Waar en hoe worden professionals opgeleid?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de professionals om verder te professionaliseren en te blijven leren?
  • Maken ze gebruik van deze mogelijkheden? Op welke wijze? Waarom maken professionals wel of geen gebruik van de mogelijkheden?

Aanvullend worden er opvallende inzichten besproken die uit het onderzoek naar voren kwamen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuurparticipatie,voortgezet onderwijs
janvandeneijnden@lkca.nl
030 711 51 58
Amalia Deekman
Amalia Deekman
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: cultuurparticipatie,onderzoek
amaliadeekman@lkca.nl
030 711 51 34
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel