Workshopronde I

(voertaal is Engels m.u.v. de workshop van My Breath My Music)

Workshop 1: Inclusive approaches to music teaching (Markku Kaikkonen and Tuulikki Laes)

Lees meer

In deze workshop introduceren we verschillende activiteiten (beweging, zingen, spelen en luisteren) die inclusieve benaderingen van muziekonderwijs en -leren verbeteren. Aan de hand van videovoorbeelden van onderwijssituaties van mensen met speciale onderwijsbehoeften gaan we deze werkwijzen zelf uitproberen. Ook presenteren we het Figurenotes-systeem dat is ontwikkeld in het Resonaari Music Center. Figurenotes is een notatiesysteem gebaseerd op kleuren en vormen en maakt het mogelijk om muziek te lezen zonder kennis van de muziektheorie. Tenslotte willen we in gesprek over hoe de innovatieve aanpak van Resonaari impulsen kan leveren voor de meer conventionele praktijken en zo inclusie binnen de muziekeducatie bevordert.

Marku KaikkonenMarkku Kaikkonen werkt als regisseur bij Special Music Centre Resonaari. Hij behaalde zijn master of Music aan de Sibelius Academy (Helsinki). Markku is gastdocent in nascholingsprogramma's in Finland en daarbuiten en is co-auteur/redacteur van tientallen boeken en artikelen over muziekeducatie. Hij is lid en oud-voorzitter van de Commission on Special Music Education & Music Therapy of International Society for Music Education. 

Tuuliki LaesTuulikki Laes is onderzoeker aan de Faculteit Muziekonderwijs, Hogeschool voor de Kunsten Helsinki, Finland. In haar proefschrift (2017) onderzocht ze de '(on)mogelijkheid van inclusie in de reguliere muziekeducatiepraktijk. Eerder gaf Laes les aan de talentklas van het Resonaari Music Center. Ze publiceerde haar werk in tal van boeken en tijdschriften.

helsinkimissio.fi


Workshop 2: Surrey Music Hub with UP! / Infinity Orchestra (Jim Pinchen and Ben Bastin) 

Lees meer

Het UP! Orchestra werd eind 2014 gestart met ongeveer 8 kernleden en treedt inmiddels op met ongeveer 35 muzikanten. Het orkest werkte samen met jongeren uit Mexico, Brazilië en de VS en trad op in de Royal Albert Hall en het Queen Elizabeth Olympic Park. Tijdens deze presentatie van UP! staat Jim Pinchen stil bij de visie, methodologie, muziekgenres, financiering en duurzaamheid en het belang van sterke partnerschappen.

Jim PinchenJim Pinchen is componist, muziekdocent en projectmanager bij UP! Jim heeft veel ervaring met muziekeducatieprojecten voor jongeren, zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal. Ben BastinBen Bastin is een muzikant die al meer dan 10 jaar met jongeren werkt die bijzondere aandacht behoeven. Hij is fanatiek promotor van muziek als katalysator voor leren en communiceren.

surreymusichub.com

Workshop 3 Drake London: Accesible music instruments (Tim Yates)

Lees meer

Tijdens deze workshop zullen we het hacken, ontwerpen en toegankelijk maken van muziekinstrumenten verkennen en inzicht bieden in tools om muziekproductie toegankelijk te maken. 

Tim YatesTim Yates is sound-artist en een muzikant die met divers materiaal werkt, van gevonden voorwerpen tot interactieve software-installaties. Hij ontwerpt en bouwt allerlei soorten instrumenten voor presentaties en installatie. Hij heeft werk getoond in de Tate Modern, de V&A en Soundfjord en vele andere locaties. Sinds kort maakt hij als Labproducer deel uit van Drake Music en werkt hij aan het R&D-programma voor de ontwikkeling van nieuwe en op maat gemaakte muziekinstrumenten en interfaces voor mensen met een handicap.

drakemusic.org


Workshop 4: My Breath My Music (Ruud van der Wel)

Lees meer

In deze workshop laat Ruud van der Wel deelnemers kennismaken met de diverse instrumenten die hij in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Ook vertelt hij hoe verschillende handicaps vragen om specifieke aanpassingen. Ruud schreef methodieken en ontwikkelde voor kinderen met een lage cognitie, makkelijk leesbare muzieknotatie.

Ruud van der WelRuud van der Wel werkt al 32 jaar als ademhalingstherapeut in de revalidatie. In 2000 startte hij een pilot met twee leerlingen van Mytylschool de Brug. De bedoeling van deze pilot was te bekijken of de twee jongens het leuk zouden vinden om middels het bespelen van een elektronische saxofoon hun ademhalingstherapie te volgen. Het gebruiken van een muziekinstrument bleek een schot in de roos.  
In 2008 richtte hij de stichting My Breath My Music op met als doel om mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid te bieden tot het maken van muziek, door middel van enerzijds het beschikbaar stellen van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten en anderzijds ondersteuning te bieden bij het bespelen van dergelijke muziekinstrumenten.

mybreathmymusic.com

Lees ook het artikel 'Een betoverend kerstmoment in Humanitas-Akropolis' van Annelien Schenderling-Smelt.