Amateurkunstondersteuning

Praktische informatie voor koepels, verenigingen, stichtingen, amateurkunstgroepen en andere organisatievormen voor kunst en cultuur in de vrije tijd.