Volop verbinding tijdens landelijke dag amateurkunstondersteuning

Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Deelsessie 6: Trainingen en procesbegeleiding voor amateurkunstgroepen

Eerst keken we naar het aanbod aan trainingen en cursussen voor verenigingen en ook voor procesbegeleiders: waar zit mogelijk overlap of aansluitmogelijkheden en ontbreekt er nog iets? 
 
De door Hans Noijens (LKCA) gepresenteerde placemat toont een mooi aanbod van diverse ondersteunende partijen. De plannen voor besteding van de herstelgelden laten al wel zien dat er nog meer aanbod volgt; LKCA zal dat aanbod op haar website laten zien. De deelnemers vulden nog aan dat ook bij erfgoed- en zorg&welzijnorganisaties aanbod voor vrijwilligers te vinden is. Op de vraag wie voor deelname aan de cursus betaalt, waren er grofweg twee opvattingen. De deelnemende vereniging betaalt zelf, dat vergroot betrokkenheid en de kans op goede resultaten. Of: de ondersteuner (die daarvoor immers middelen heeft ontvangen) betaalt: zo kan de ondersteuning bij alle amateurkunstgroep(en) terechtkomen en wordt het verschil tussen een topvereniging en een kwakkelende vereniging niet vergroot.  

Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met verschillende scenario’s voor een landelijk platform voor verenigingscoaches. Matthijs Beerepoot gaf een pitch over hoe zo’n platform eruit zou kunnen zien: Deelsessie 6 – Trainingen en procesbegeleiding. 
Over drie onderwerpen werd aan de deelnemers gevraagd mee te denken: 
 
1. De professionals / verenigingsondersteuners: welke eisen stellen we en hoe werven we? 
Resultaat: professionals die kunnen dwarsdenken, aanjagen, artistiek inhoudelijke bagage hebben en goed een proces kunnen begeleiden.  De thema’s waarover ze kennis hebben zijn: financiën, toekomstgericht organiseren, veiligheid, visievorming, diversiteit & inclusie en samenwerking. Werving van professionals komt uit het eigen netwerk en eventueel dat van sport en welzijn.  

2. De gebruikers: wie zijn de gebruikers en hoe stimuleren we deelname? 
De deelnemers zien de volgende gebruikers: gemeenten, provincies, fondsen, verenigingen en koepels, kunstencentra, sport- en welzijnsorganisaties. Met behulp van vouchers, een recensie-systemathiek, meerdere accountouders en het actief promoten vanuit overheden en ondersteuningsorganisaties wordt deelname gestimuleerd. 

3. Kwaliteit: welke kwaliteit willen we en hoe handhaaf je die?  
Bepaal aan de hand van een gezamenlijk opgestelde checklist waar iemand aan moet voldoen, kies voor objectieve normen en hou een intake-gesprek. Laat iedereen één en dezelfde ‘basis’training volgen. Maak het bewaken van de kwaliteit tot een gedeelde verantwoordelijkheid van de aanbieders en de workshopgever en laat deelnemende verenigingen een oordeel geven.  

Bijlagen:
Placemat
Deelsessie 6 – Trainingen en procesbegeleiding 
Overzicht trainingen voor ondersteuners amateurkunst

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 - 711 51 85
Matthijs Beerepoot
Matthijs Beerepoot
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
matthijsbeerepoot@lkca.nl
030 - 711 51 84
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel