Volop verbinding tijdens landelijke dag amateurkunstondersteuning

Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Deelsessie 1: Invulling herstelgelden voor de amateur-kunsten

Arno Neele (LKCA) heeft de plannen voor herstelgelden doorgenomen en neemt ons mee in het algemene beeld. Herstelgelden zijn een boost voor de ondersteuners voor amateurkunstenaars. Dat is iets dat volgens Arno duidelijk is.  

Als je de plannen leest zijn 3 thema’s die opvallen: 

  • Imago, identiteit, zichtbaarheid 

Versterken identiteit en zichtbaarheid (branding); stimuleren ledenwerving en verjonging;  

  • Toekomstbestendig organiseren, verenigingsondersteuning  

Gericht op verenigingen en koepels, maar ook op informele groepen en nieuwe vormen zoals online community.  

  • Verbinding, ontmoeting, samenwerking 

In de sector en daarbuiten. Tussen amateurkunstgroepen, koepels en ondersteuningslagen met ruimte voor cross-overs en online ontmoeting.  

Wat we minder terug zien zijn diversiteit en inclusie en het versterken en herstel van artistieke kwaliteit. 

Verder gaat het in de plannen onder andere over de activiteiten/producten voor het stimuleren van ontmoeting en zichtbaarheid zijn Netwerkbijeenkomsten zoals Ontmoeten, uitwisselen, informeren en zelfvertrouwen. Het bouwen van online community maar in het algemeen gaat het meer over fysieke ontmoetingen. Ook is genoemd: een PR-campagne om amateurkunst bekender te maken naar buiten om de amateurkunst meer te laten zien en beter te maken. 

Wat zien we over samenwerking in de herstelgelden? 

  • Vooral samenwerking in de provincie minder buiten de provincie. 
  • Koepelorganisaties wijzen meer naar andere landelijke organisaties. 
  • Parters worden gekozen uit andere domeinen onderwijs, zorg en  welzijn 

De sessie eindigde met de oproep: kijk goed om je heen, ga samenwerken en heb een open houding. 

Bijlagen:
Presentatie deelsessie 1: Herstelgelden voor de amateur-kunsten
Artikel herstelsteun 2022
Publicatie revitalisering amateurkunst

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 - 711 51 85
Matthijs Beerepoot
Matthijs Beerepoot
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
matthijsbeerepoot@lkca.nl
030 - 711 51 84
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel