Max van der Kamp Scriptieprijs

2019
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Update 28 april 2022:
Max van der Kamp scriptieprijs stopt

Na zes edities stopt het LKCA met de tweejaarlijkse Max van der Kamp scriptieprijs.
Met de prijs hebben we goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie onder de aandacht gebracht van een groter publiek. Vanuit onze rol als kennispartner voor iedereen die zich bezighoudt met cultuur op school en in de vrije tijd vinden we de scriptieprijs echter te weinig bijdragen aan onze doelstellingen. En omdat we onze tijd en geld maar één keer kunnen besteden, hebben we daarom besloten te stoppen met de prijs. Studenten kunnen uiteraard hun scriptie bij ons onder de aandacht blijven brengen, als die relevante kennis voor de professionals in beleid of praktijk van cultuureducatie en cultuurparticipatie bevat. We kijken dan graag samen met hen of we deze kennis kunnen delen.

Over de Max van der Kamp scriptieprijs

Elke twee jaar reiken we de Max van der Kamp Scriptieprijs vuit voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.

Winnaar 2019

Ineke Renkema won de scriptieprijs 2019 met haar scriptie over de verbinding van literatuur met burgerschapsonderwijs.
Winnaar en genomineerden Scriptieprijs 2019

Ineke Renkema winnaar scriptieprijs 2019

Winnaars vorige edities

Max van der Kamp Scriptieprijs
De winnaars van vorige edities

Doelstelling

Ieder jaar schrijven studenten uit uiteenlopende studierichtingen goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met deze prijs wil het LKCA deze scripties onder de aandacht brengen van een groter publiek.

Jury en jurering

De jury van de Max van der Kamp Scriptieprijs bestond in 2019 uit:

  • voorzitter Jan Jaap Knol (directeur Boekmanstichting)
  • Barend van Heusden (RUG)
  • Saskia van de Ree (Hanzehogeschool)
  • Nel van Dijk (directeur Reinwardt Academie)
  • Tobias Frenssen (Expertisecentrum Art of Teaching, UCLL) 

De jury beoordeelt de ingezonden scripties op wetenschappelijke waarde, maatschappelijk en/of praktische relevantie, helderheid, originaliteit, argumentatiekracht en presentatie.
Lees het reglement

Max van der Kamp

De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1980 promoveerde hij op een onderzoek naar doelen en leereffecten van de beeldende vakken en muziek onder de titel Wat neemt de leerling mee van kunstzinnige vorming? Dit was een belangrijke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

In zijn verdere carrière deed Max van der Kamp onder meer historisch onderzoek naar kunstonderwijs en centra voor de kunsten en naar de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie. Zijn publicaties getuigen steeds van een kritische betrokkenheid bij de cultuureducatie.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel