Max van der Kamp Scriptieprijs 2013

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Jennifer Conrady is de winnaar van de Max van der Kamp Scriptieprijs 2013, met haar masterscriptie over crowdsourcing in erfgoedprojecten. Deze scriptie biedt volgens de jury het beste van twee werelden: een vernieuwend en toekomstgericht onderwerp met veel aanknopingspunten voor de praktijk.

Juryvoorzitter Piet Hagenaars reikte de prijs uit tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 25 november 2013 in Tilburg. Conrady ontvangt €1000 en kan haar (bewerkte) scriptie publiceren.

Filmpjes genomineerden

Tijdens de uitreiking presenteerden de genomineerden hun scripties in filmpjes, gemaakt door kunstenaars Lennie Steenbeek, Roland Conté en Michiel Luimes.

Winnaar 2013: crowdsourcing in erfgoedprojecten

‘Gebruik de menigte als wijsheid’ is het motto bij crowdsourcing, zoals bijvoorbeeld gebeurt op Wikipedia. Ook erfgoedinstellingen experimenteren met crowdsourcing. Jennifer Conrady onderzocht of leerlingen kunnen meewerken aan het toevoegen van contextuele informatie aan digitale erfgoedobjecten. Het antwoord op de onderzoeksvraag is (gelukkig!) positief. In haar scriptie legt Jennifer veel nieuwe en spannende mogelijkheden voor educatie bloot, in het bijzonder voor digitaal leren door jongeren.

Eervolle vermelding: waardigheid van kunstenaars

De jury kende een eervolle vermelding toe aan Marieke Vandecasteele, voor haar masterscriptie over de waardigheid van kunstenaars. De jury is enthousiast over het originele onderwerp en het feit dat het artistieke, het persoonlijke en het wetenschappelijke met elkaar worden verzoend.

Alle genomineerden

Er zijn in totaal 46 scripties ingediend. De jury koos vijf genomineerden. Download de afzonderlijke filmpjes en/of de scripties:

Jury

  • Piet Hagenaars (voorzitter), senior projectleider LKCA
  • Karin Hoogeveen, lector Kunsteducatie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en senior adviseur en onderzoeker bij onderzoeksbureau Sardes
  • Jeroen Lutters, lector Didactiek en inhoud van de kunstvakken Hogeschool Windesheim Zwolle
  • Edwin van Meerkerk, universitair docent kunstbeleid en kunsteducatie Radboud Universiteit Nijmegen
  • Thomas De Baets, universitair docent muziekeducatie LUCA School of Arts Leuven

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel