Cultuur+Educatie 27

Max van der Kamp Scriptieprijs 2009
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In dit nummer vijf artikelen gebaseerd op de genomineerde masterscripties voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2009, waaronder die van de winnaar.

De rol van de kunstenaar

Marike Hoekstra deed onderzoek naar de rol van de kunstenaar in een project waarin kunstenaars en groepsleerkrachten met jonge kinderen werkten. Onderzoeksvragen waren: Hoe gebruiken kunstenaars hun kunstzinnige competenties in hun lessen op school? en Kunnen gesprekken hierover hen helpen deze competenties te benoemen en te vergroten? Hoekstra observeerde zes kunstenaars in lessituaties en interviewde hen vervolgens uitgebreid. Ze keek naar creativiteit, beschrijvingen van procesgericht werken en authenticiteit. In deze categorieën maakte ze nog nader onderscheid.

(In)formeel leren in festivalsfeer

Suzanne Keurntjes onderzocht het formele en informele leren in de festivalsfeer. Dit naar aanleiding van een project voor het Gipsyfestival in Tilburg. Een educatief traject moest leerlingen van het voortgezet onderwijs een objectief en genuanceerd beeld geven van de historie en cultuur van Roma en Sinti. Keurntjes onderzocht hoe het informeel leren op festivals kan worden gekoppeld aan een formeel educatietraject en bekeek de mogelijke voordelen en het rendement daarvan.

Onderwijzen van canonieke literatuur

Sanne de Maijer vroeg zich af wat de huidige mogelijkheden zijn voor het onderwijzen van Nederlandstalige canonieke literatuur in de bovenbouw van havo en vwo. Ze bestudeerde onderwijskundige en didactische achtergronden van het huidige literatuuronderwijs en de discussie over het onderwijs van canonieke literatuur. Zij vroeg literatuurdocenten naar hun mening over het onderwerp. Daarbij betrok ze ook de mogelijkheden van nieuwe media.

Legitimatie voor cultuureducatie

Is deelname aan kunst en cultuur een doel op zich of een middel om andere doelen, zoals sociale cohesie en burgerschap, te realiseren? Beleidsmakers hebben door de jaren deze vraag steeds verschillend beantwoord en wisselend gewicht toegekend aan de verschillende intrinsieke en extrinsieke doelen. Vera Meewis analyseerde de beleidsteksten van de rijksoverheid en gebruikte daarbij een indeling in drie niveaus: persoonlijke ontwikkeling, cultuurdeelname en algemeen maatschappelijke waarden.

Kritische distantie bij games

Computerspellen en de kritische receptie ervan verdienen een plaats in het onderwijs, betoogt Lies van Roessel in haar winnende scriptie. Ze put daarvoor uit de ideeën van Bertolt Brecht over het episch theater. Vervreemdingseffecten, die voorkomen dat toeschouwers te veel emotioneel betrokken raken bij het verhaal, zijn toepasbaar op games. In de scriptie worden voorbeelden hiervan beschreven. Bewustwording van dit soort epische elementen kunnen bijdragen aan gamewijsheid.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel