Veerle Spronck wint Max van der Kamp Scriptieprijs 2017

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Veerle Spronck won de vijfde editie van de Max van der Kamp Scriptieprijs met haar scriptie over de praktijk van artistiek onderzoek. Zij ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Evert Bisschop Boele op de Onderzoeksconferentie 2018 in Amersfoort op 5 februari.

Veerle ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.
Lees het juryrapport

De drie genomineerden

Wenn’s menschelt auf der Bühne – Anja Reimers

Biografisch theater, waarin de speler persoonlijke verhalen toont en theatraal vormgeeft, wint aan populariteit, ook in het onderwijs. Anja Reimers (Master Kunsteducatie ArtEZ) deed onderzoek naar de maakprocessen in het biografisch theater in Nederland en Duitsland. Ze kwam tot tien kenmerkende principes.
Lees de samenvatting

Between Art and Academia – Veerle Spronck

Promoveren in de kunsten ofwel een PhD doen als artistiek onderzoeker wordt steeds gangbaarder.  De positie tussen wetenschap en kunst leidt echter tot fundamentele debatten over de afbakening hiertussen. In haar scriptie gaat Spronck (Master Cultures of Arts, Science and Technology, Maastricht University) bewust voorbij aan dit dualisme. Ze onderzocht de dagelijkse praktijken van artistiek onderzoekers: hoe maken zij werk dat geëvalueerd kan worden aan de hand van academische én artistieke criteria? Theorie en praktijk blijken hecht met elkaar verweven.
Lees de samenvatting

Recrafting Craft – Mascha van Zijverden

Het onderzoeksproject ‘Recrafting Craft’ richt zich op de relatie tussen mode en het hoger modeonderwijs, geconcentreerd op het begrip ‘ambacht’. Dat staat door grote uitdagingen in de moderne mode-industrie ter discussie. Van Zijverden (Master Education in Arts, Willem de Kooning Academy) verkent in haar scriptie hoe het begrip ‘ambacht’ moet worden aangepast zodat de kloof tussen mode-opleidingen en de mode-industrie verdwijnt. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig dat studenten (willen) experimenteren met digitale fabricage en duurzame materialen.
Lees de samenvatting

Doelstelling

Ieder jaar schrijven studenten uit uiteenlopende studierichtingen goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met deze prijs wil het LKCA deze scripties onder de aandacht brengen van een groter publiek.

Jury en jurering

De jury bestond deze keer uit:

  • Evert Bisschop Boele, bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie, Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)
  • Lenie van den Bulk, senior onderzoeker LKCA
  • Free De Backer, universitair docent Educatiewetenschappen Vrije Universiteit Brussel
  • Jeanette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen
  • Astrid Rass, docent master kunsteducatie ArtEZ en VerenigingCultuurProfielScholen

De jury beoordeelt de ingezonden scripties op onder meer relevantie en actualiteit, theoretische onderbouwing, methodologie en waarde van de bevindingen voor theorie en/of praktijk.
Reglement Scriptieprijs 2017

Max van der Kamp

De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1980 promoveerde hij op een onderzoek naar doelen en leereffecten van de beeldende vakken en muziek onder de titel Wat neemt de leerling mee van kunstzinnige vorming? Dit was een belangrijke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

In zijn verdere carrière deed Max van der Kamp onder meer historisch onderzoek naar kunstonderwijs en centra voor de kunsten en naar de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie. Zijn publicaties getuigen steeds van een kritische betrokkenheid bij de cultuureducatie.

Maker animaties

Joris de Jong

Foto’s

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel