Kennisdossier ‘Cultuur en nieuwkomers’

Een plek vinden in een nieuw land is een intensief proces. Je moet niet alleen de taal leren, maar ook wennen aan een nieuwe omgeving, gewoontes en gebruiken. Je zoekt een baan en nieuwe vrienden of volgt een opleiding in een nieuwe taal. Meedoen aan culturele activiteiten kan positief bijdragen aan dit proces en vergroot het wederzijds begrip.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Onderstaande tips zijn afkomstig uit intervisiebijeenkomsten van de Landelijke kennisdelingsdagen programma Cultuurparticipatie 2021-2024. In deze intervisiesessies delen professionals uit cultuur, zorg en welzijn hun vraagstukken én inzichten over een maatschappelijk thema met elkaar.  

“Hoe bereik je met een project asielzoekers en statushouders ?” 

Tips:  

 • Splits de huidige doelgroep: asielzoekers en statushouders hebben andere behoeften. 
 • Als splitsen (dubbel aanbieden van de activiteiten) financieel niet haalbaar is, richt je dan op één van beide. Beter één specifieke(re) activiteit die echt aansluit op een kleine doelgroep; dan een brede activiteit ‘voor iedereen’ waar eigenlijk niemand zich in herkent. 
 • Haal bij de activiteit voor asielzoekers de druk van het Nederlands leren ervan af. Leg de nadruk op ontmoeting/ontspanning. 
 • Ga in overleg met de trekkers/uitvoerende van het project in een buurgemeente. Onderzoek de verschillen en overeenkomsten met jullie project/aanpak. 
 • Ga naar de doelgroepen toe, bied activiteiten aan op locatie(s) dichtbij. Reizen naar een locatie in een ander dorp/stad is voor deze groep misschien niet haalbaar. 
 • Ga op zoek naar partners die in goed contact staan met de doelgroepen en laat hen helpen de doelgroepen te enthousiasmeren. 
 • Laat alle aannames los. Denk meer in termen van ‘de vraag van de doelgroep’ dan ‘het aanbod voor’. Kijk, vraag, wees echt zo onbevangen mogelijk. Onderzoek waar deze doelgroepen te vinden zijn en haal de vraag op bij de doelgroep zelf.  
 • Pasklare antwoorden zijn er niet voor deze groepen. Leg de lat voor jezelf daarom ook niet te hoog.  
 • Neem genoegen met een klein clubje deelnemers. 
 • Organiseer activiteiten voor ouder en kind (‘kinderen zijn welkom’). Het vinden van oppas kan voor deze doelgroep een uitdaging zijn.
 • Bied de activiteit hybride aan, zowel offline als online. 
 • Breng (de behoefte van) je doelgroep goed in kaart en stel je op basis daarvan een doel. Wanneer is het project geslaagd? 
 • Wees in subsidieaanvragen eerlijk over de eventuele ongewisheid die het werken met deze doelgroepen met zich meebrengt (bijvoorbeeld i.v.m. verplaatsing). Ontwerp een ‘kapstok’ waarin je je activiteiten kunt vormgeven en bespreek met de subsidiënt dat het ook anders zou kunnen lopen en hoe je daar in dat geval mee om wilt gaan. 
 • Wees je bewust van de lange adem die nodig is om je sociale partners en de doelgroep(en) te leren kennen en begrijpen. 
  • Vond je dit artikel interessant?

   Gemiddelde 2.7 / 5. totaal 6

   Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

   Reacties (0)
   Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
   Marie-José Kommers
   Marie-José Kommers
   Functie: Specialist Cultuurparticipatie
   Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
   marie-josekommers@lkca.nl
   030 - 711 51 80
   Bekijk alle experts
   Gepubliceerd:
   Deel dit artikel