Middagprogramma Erfgoeddag Veenhuizen

Op de dag zelf kunt u uit de eerste en tweede ronde werksessies een keuze maken.
Na de werksessies wordt de dag afgesloten door Hester Dibbits, bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie en lector Cultureel erfgoed. Daarna volgt een borrel die tot 17.00 uur zal duren.

Eerste ronde werksessies (13.30 – 14.30 uur)

Werksessie 1 Weten wie je bent

door Willy Bergsma
Op basisscholen kan erfgoedonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording van je achtergrond. Wie ben je, waar kom je vandaan en wie heeft je gevormd? Maar hoe geef je dat onderwijs dan vorm? In deze praktische workshop bekijken we hoe je dat het beste kan aanpakken.
Willy Bergsma is zzp’er en onder andere werkzaam voor Kunstkade.

Werksessie 2 I ASK

door Petra Katzenstein
Hoe bereik je als museum op een respectvolle manier dat bezoekers zich openstellen voor wat nieuw is, onbekend en soms in strijd met hun opvattingen? Hoe stimuleer je dat bezoekers met een bredere kijk op de wereld het museum verlaten en zelfs bereid zijn mogelijke voorbarige oordelen te nuanceren? In deze workshop licht Petra Katzenstein een tipje van de sluier.
Petra Katzenstein is Manager Development en Speciale Projecten van het Joods Historisch Museum.

Werksessie 3 De scholen: hoe bereik ik ze en wat vragen ze van mij?

door Tineke de Danschutter en Gino Huiskes
Scholen en erfgoedinstellingen hebben elkaar veel te bieden, maar het is niet altijd duidelijk hoe ze elkaar kunnen vinden en wat ze van elkaar kunnen verwachten. In deze workshop besteden Tineke de Danschutter en Gino Huiskes aandacht aan de vragen: 

  • Als ik een educatief programma wil ontwikkelen, waar moet ik dan rekening mee houden? Welke eisen stellen de scholen en welke handvatten zijn beschikbaar om lesprogramma’s te maken die aansluiten bij de wensen van de scholen? 
  • Hoe bereik ik de scholen? Wat kunnen steuninstellingen voor ons betekenen?

De Groningse situatie geldt in deze workshop als voorbeeld, maar het is nadrukkelijk de bedoeling om een uitwisseling op gang te brengen tussen deelnemers uit verschillende provincies: wat kunnen we van elkaar leren op organisatorisch gebied, welke oplossingen hebben collega’s voor problemen waar we tegenaan lopen, welke programma’s zijn succesvol en welke minder?

Tineke de Danschutter is consulent Erfgoed en Publiek bij Erfgoedpartners in Groningen. Zij ondersteunt erfgoedinstellingen die leerlingen willen ontvangen bij het ontwikkelen van geschikte lesprogramma’s. 
Gino Huiskes is adviseur Erfgoedonderwijs bij CultuurClick Groningen, de steuninstelling voor cultuuronderwijs in de provincie Groningen. Hij adviseert scholen over de mogelijkheden (zowel qua inhoud als planning) van erfgoedonderwijs als onderdeel van het cultuuronderwijsprogramma. 

Werksessie 4 Toolboxshop

door Marije Visser en Marieke van Ginkel
Veel erfgoedinstellingen en musea willen ‘iets voor het onderwijs’ doen. Maar lang niet iedereen heeft de financiële middelen en mankracht om iets nieuws op te zetten. Gelukkig zijn er allemaal ‘toolboxen’ waar culturele instellingen gebruik van kunnen maken. Tijdens deze workshop maak je kennis met twee toolboxen waar je zelf mee aan de slag kunt: 

  1. Erfgoedtools – een website waarop activiteiten te ontwikkelen zijn met de eigen collectie door Marije Visser
  2. Regiocanons – een website waarop een schat aan informatie te vinden is en waar je als erfgoedinstelling bij aan kunt sluiten door Marieke van Ginkel

Elke ‘tool’ wordt gepresenteerd en je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de ontwikkelaars.Vanuit deze workshop ga je naar huis met praktische tips en ideeën voor de ontsluiting van je collectie en activiteiten voor het onderwijs. 

Tweede ronde werksessies (14.45 – 15.45 uur)

Werksessie 5 Erfgoededucatie in de praktijk

door Merijn van Veen
In de komende jaren zal het onderwijs steeds kritischer gaan kijken naar het educatief aanbod vanuit musea en andere erfgoedinstellingen. In eerste instantie zal het gaan om het inhoudelijke niveau. Bijvoorbeeld: past het educatieve programma bij de lesstof die op school wordt aangeboden, vult het aan of kan het zelfs delen van de lesstof vervangen? Secundair wordt gekeken naar de adequate begeleiding die wordt geboden door de instelling. De icc’ers (cultuurcoördinatoren) in het onderwijs werken nu al steeds structureler aan cultuurbeleid binnen hun school en maken daarbij weloverwogen keuzes uit het grote aanbod. Maar hoe maak je nou educatief aanbod passend voor het primair onderwijs? In deze workshop, die wordt begeleid door Merijn van Veen gaan we hiermee aan de slag!
Merijn van Veen is adviseur Educatie & Publiek voor Museumfederatie Fryslân en educator binnen het Fries Scheepvaart Museum.

Werksessie 6 Koloniegame

door Inge van de Graaf 
De Koloniegame is een educatief interactief programma voor leerlingen van groep 8 uit het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is ontwikkeld door het Drents Archief, het Nationaal Gevangenismuseum en Museum de Koloniehof. Het spel wordt op verschillende locaties gespeeld.
Tijdens de Koloniegame kruipen leerlingen in de huid van een 19e-eeuws weeskind. Met behulp van de nieuwste multimediatechnieken en een iPhone kijken zij door de ogen van de weeskinderen en beleven zij hun verhalen. Zo maken ze kennis met het dagelijks leven in de Drentse Koloniën van Weldadigheid, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de sociale geschiedenis van Nederland.
Tijdens deze workshop is er, na een introductie over de totstandkoming van de samenwerking en het product, de gelegenheid het spel zelf uit te proberen.  

Inge van de Graaf is medewerker educatie Nationaal Gevangenismuseum 

Werksessie 7 De scholen: hoe bereik ik ze en wat vragen ze van mij?

door Tineke de Danschutter en Gino Huiskes
Scholen en erfgoedinstellingen hebben elkaar veel te bieden, maar het is niet altijd duidelijk hoe ze elkaar kunnen vinden en wat ze van elkaar kunnen verwachten. In deze workshop besteden Tineke de Danschutter en Gino Huiskes aandacht aan de vragen: 

  • Als ik een educatief programma wil ontwikkelen, waar moet ik dan rekening mee houden? Welke eisen stellen de scholen en welke handvatten zijn beschikbaar om lesprogramma’s te maken die aansluiten bij de wensen van de scholen? 
  • Hoe bereik ik de scholen? Wat kunnen steuninstellingen voor ons betekenen?

De Groningse situatie geldt in deze workshop als voorbeeld, maar het is nadrukkelijk de bedoeling om een uitwisseling op gang te brengen tussen deelnemers uit verschillende provincies: wat kunnen we van elkaar leren op organisatorisch gebied, welke oplossingen hebben collega’s voor problemen waar we tegenaan lopen, welke programma’s zijn succesvol en welke minder?

Tineke de Danschutter is consulent Erfgoed en Publiek bij Erfgoedpartners in Groningen. Zij ondersteunt erfgoedinstellingen die leerlingen willen ontvangen bij het ontwikkelen van geschikte lesprogramma’s. 
Gino Huiskes is adviseur Erfgoedonderwijs bij CultuurClick Groningen, de steuninstelling voor cultuuronderwijs in de provincie Groningen. Hij adviseert scholen over de mogelijkheden (zowel qua inhoud als planning) van erfgoedonderwijs als onderdeel van het cultuuronderwijsprogramma. 

Werksessie 8 Toolboxshop

door Marije Visser en Marieke van Ginkel
Veel erfgoedinstellingen en musea willen ‘iets voor het onderwijs’ doen. Maar lang niet iedereen heeft de financiële middelen en mankracht om iets nieuws op te zetten. Gelukkig zijn er allemaal ‘toolboxen’ waar culturele instellingen gebruik van kunnen maken. Tijdens deze workshop maak je kennis met twee toolboxen waar je zelf mee aan de slag kunt: 

  1. Erfgoedtools – een website waarop activiteiten te ontwikkelen zijn met de eigen collectie door Marije Visser
  2. Regiocanons – een website waarop een schat aan informatie te vinden is en waar je als erfgoedinstelling bij aan kunt sluiten door Marieke van Ginkel

Elke ‘tool’ wordt gepresenteerd en je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de ontwikkelaars. Vanuit deze workshop ga je naar huis met praktische tips en ideeën voor de ontsluiting van je collectie en activiteiten voor het onderwijs.