Bekijk hier de sessies die in de ochtend gegeven worden. Op het inschrijfformulier kunt u uw eerste en tweede voorkeur aangeven.

Deelsessie a - Lesstofvervangend programma Jij & de Gouden Eeuw - Beleving

Het Rijksmuseum won dit jaar de Best Practice Award van CECA voor Jij & de Gouden Eeuw. Met vier lessen in de klas en een bezoek aan het museum is dit programma lesstofvervangend voor het tijdvak Regenten en vorsten. Annemiek Spronk, senior medewerker onderwijs, geeft een inleiding op dit theatrale canonprogramma voor groep 6-8. Van drie professionele acteurs krijgt u vervolgens een voorproefje. Ga op expeditie naar het ijskoude Nova Zembla, ontsnap in de boekenkist van Hugo de Groot of kruip in het hoofd van Rembrandt. Een geschiedenisles om nooit te vergeten! 

Deelsessie b - Museum, geschiedenisles en de canon

De vijftig vensters van de canon van Nederland staan sinds 2010 in de kerndoelen van basis- en onderbouw voortgezet onderwijs. De bezoekcijfers van de website www.entoen.nu, het motorblok van de canon, tonen aan dat veel docenten en leerlingen hun weg naar de vijftig vensters, en ook naar de bijbehorende verwijzingen naar musea en erfgoedinstellingen weten te vinden. Hoe kun je daar als museum op inspelen? Hoe staat de canon van Nederland er inmiddels voor? En hoe ziet de toekomst eruit? 

Hubert Slings was van 2005-2007 secretaris van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en is sindsdien directeur van stichting entoen.nu. Tevens is hij universitair docent digitale geschiedenisdidactiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Deelsessie c - Het Atelier en Medialab van de Teekenschool

Leren kijken door te doen. Dat is het motto van de Teekenschool. Dit educatieve centrum van het Rijksmuseum is voor jong en oud. In deze workshop maakt u ken-nis met het Atelier en Medialab. Frouke Jorna, medewerker onderwijs, geeft een inleiding op twee verschillende onderwijsprogramma’s die vanuit het curriculum zijn ontwikkeld. De workshop Middeleeuwse krabbels en krullen sluit aan op canonven-ster ‘Hebban Olla Vogola’ en filosoferen met kinderen en actief burgerschap vindt u terug in Goede daden, slechte daden. Onder leiding van een workshopdocent krijgt u de beste indruk: zelf leren kijken door te doen.

Deelsessie d - Proef de Gouden Eeuw - Rondleiding

In een museum mag je nooit ergens aankomen… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht. Liesbeth Sparks, medewerker onderwijs, geeft eerst een introductie op het meest geboekte onderwijsprogramma. Tijdens de rondleiding op meta niveau laat een ervaren rondleider u gebruikmaken van al uw zintuigen.

Deelsessie e - Proef de Gouden Eeuw - Rondleiding

In een museum mag je nooit ergens aankomen… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht. Liesbeth Sparks, medewerker onderwijs, geeft eerst een introductie op het meest geboekte onderwijsprogramma. Tijdens de rondleiding op meta niveau laat een ervaren rondleider u gebruikmaken van al uw zintuigen. Dit is dezelfde sessie als d maar met een andere rondleider.

Deelsessie f - Wijzer met erfgoededucatie - Workshop

Deelnemers aan deze workshop kunnen praktisch aan de slag met de handleiding Wijzer met erfgoededucatie. Toets uw lesactiviteiten en/of erfgoedproject op kwaliteit. Sluit de inhoud voldoende aan bij de kerndoelen en het ontwikkelingsniveau van leerlingen in het primair onderwijs?
Erfgoed Brabant werkt samen met Kunstbalie in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor scholen die aandacht willen besteden aan het leergebied erfgoededucatie is in samenwerking met Zeeman & De Regt een publicatie ontwikkeld die voor iedereen digitaal beschikbaar is. Voor leerkrachten én erfgoedinstellingen wordt duidelijk gemaakt hoe je kan werken aan een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. 

Marieke Zeeman en Annemarie de Regt (Zeeman & De Regt), onderwijskundigen en Ingeborg Schuster  (adviseur erfgoededucatie bij Erfgoed Brabant ) verzorgen deze workshop. 

Deelsessie g - Kwantiteit versus kwaliteit

Veel culturele instellingen streven naar een toename van het aantal educatieve activiteiten en deelnemers, blijkt uit analyse van de subsidieaanvragen voor de huidige cultuurplanperiode. Dat geldt ook voor musea. Soms  streven ze zelfs naar een verdubbeling of verdriedubbeling van het leerlingenbereik. Hoe realistisch is dat, terwijl er amper sprake is van toename van educatiemedewerkers? En hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’? Is het mogelijk als museum gelijktijdig in de breedte én in de diepte te werken?  Welke keuzes worden gemaakt en wat betekent dit voor het basisonderwijs? 

Over die vragen wisselen de deelnemers met elkaar van gedachten in deze interactieve sessie die zal worden geleid door Marlies Tal (Afdelingshoofd Beleid LKCA) en Josefiene Poll (Medior Beleid LKCA).

Deelsessie h - Musea voorop in CmK: de aanpak in Holland Rijnland

In Holland Rijnland zijn de musea voortrekkers in Cultuureducatie met Kwaliteit: Cultuureducatiegroep (voorheen: Museumgroep Leiden) is penvoerder. Samen met Kunstgebouw, BplusC (bibliotheek + centrum voor kunst en cultuur) en de basisscholen voert Cultuureducatiegroep de regeling uit. Vanuit bestaande programma’s ofwel de 'pareltjes' uit het verleden werken zij aan een samenhangend programma van erfgoed, kunst en media, binnen en buiten de school. Een speciaal ontwikkeld referentiekader brengt bijvoorbeeld in kaart welke leerlingcompetenties scholen belangrijk vinden en leert onderwijs en cultuur om elkaars taal te spreken. 

Marijke van de Haterd, projectmanager educatie bij Cultuureducatiegroep, vertelt over de aanpak in Holland Rijnland en de rol van musea hierin.

Deelsessie i - Digitale gereedschapskist voor erfgoededucatie

Toenemende digitalisering van erfgoedcollecties en breder gebruik van digitale media in het onderwijs maken de drempel nog lager om erfgoed de klas in te halen. In de praktijk blijken beeldbanken van musea en archieven niet altijd even benaderbaar en snel inzetbaar voor leerkrachten en leerlingen. Om deze drempel te slechten wordt op dit moment een digitale gereedschapskist voor erfgoededucatie ontwikkeld. Plein C heeft hiervoor samen met Gelders Erfgoed, Noord-Hollands Archief en Nederlands Openluchtmuseum een plan gemaakt, dat met een CMK-subsidie ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Marije Visser, Plein C en Ben Bregman, Gelders Erfgoed, vertellen wat er met de gereedschapskist gebouwd kan worden. Deelnemers gaan zelf analoog met de gereedschappen aan de gang.

Deelsessie j - Doorgaande leerlijnen: keurslijf of kans 

Welke opvattingen en behoeften zijn er in het basisonderwijs over doorgaande leerlijnen cultuureducatie? Jos Bol, adviseur/projectleider bij Kunst Centraal, zoomt in op de mogelijkheden en kansen die de kerndoelen, de theorie van Cultuur in de Spiegel, de leerlijnen van het SLO en methoden kunnen bieden. Daarnaast bespreekt hij hoe leerlijnen eruit zouden kunnen zien en wat musea en erfgoedinstellingen daarin kunnen betekenen.