Keynote Nancy Proctor

Nancy Proctor is Deputy Director for Digital Experience and Communication, Baltimore Museum of Art.

De eerste tour

Wij moeten beseffen dat het publiek veel te vertellen heeft, zegt Dibbits, en proberen die kennis in huis te halen. Met deze uitspraak sluit hij naadloos aan bij de inhoud van de keynote van Nancy Proctor, Executive Director MuseWeb Foundation. Zij houdt een vurig pleidooi om het museum te laten fungeren als open platform waaraan iedereen inhoud kan toevoegen. Proctor is dé expert op het onderwerp dat vanmiddag centraal staat en neemt de aanwezigen mee op een korte historische tour van koptelefoons naar microfoons. Weinigen zijn er van op de hoogte dat het Stedelijk Museum in Amsterdam als eerste Nederlandse museum in 1952 een audiotour aanbood. Een hilarisch filmpje vormt het bewijs. Zodra de luisteraars worden aangemoedigd naar links te kijken, zie je alle hoofden van de groep braaf naar links draaien. Proctor maakt duidelijk dat de dilemma’s waarvoor samenstellers van multimediatours zichzelf geplaatst zien de afgelopen decennia niet veranderd zijn: Wat moet je vertellen? Wat weet de bezoeker al, wat wil hij weten en hoe lang is hij bereid bij een kunstwerk of object stil te staan? 

Nancy Proctor - foto Bibi Veth

Inhoud toevoegen

Proctor laat een aantal aansprekende voorbeelden zien van apps waaraan bezoekers op een eenvoudige manier hun visie, gedachten of associaties bij een bepaald kunstwerk kunnen toevoegen. Op die manier kan de volgende bezoeker zijn blik verruimen en op aspecten opmerkzaam worden gemaakt die hem anders waarschijnlijk  zouden zijn ontgaan. De inhoud van de tour wordt op die manier steeds rijker. Musea beschikken over zo’n rijke inhoud, zegt Proctor, het is onmogelijk om die inhoud voor iedereen en in alle talen beschikbaar te maken. Schakel daar zoveel mogelijk mensen bij in! Zij beseft met haar kunsthistorische achtergrond maar al te goed dat musea huiverig zijn om deze werkwijze toe te passen. Je loopt immers het risico dat onjuiste informatie, of misschien zelfs beledigende toevoegingen worden geplaatst. Haar ervaring is echter dat die angst onterecht is. Ook voor experts blijken de toevoegingen verrassend te zijn: Je gaat op een andere manier en beter kijken. 

Betrek externen

Een aantal belangrijke tips van Proctor blijven bij de deelnemers hangen, zo blijkt tijdens de pauze. 

  1. It’s all about the content, not about technology. Musea hebben een prachtige inhoud. Als het om vernieuwingen gaat, moeten zij erover nadenken hoe ze die inhoud toegankelijker kunnen maken voor zoveel mogelijk mensen. Technische ontwikkelingen zijn niet het probleem. 
  2. From interpretation to conversation. From ‘we do the talking’ to ‘we help you talking’. Maak gebruik van de inbreng van iedereen. Start een gesprek. Vraag om input. Zo betrek je niet alleen je publiek bij je museum, je krijgt er ook nieuw publiek door.  
  3. Herdefinieer je opvatting over de collectie. Wanneer aan je collectie inhoud van buiten de museale muren wordt toegevoegd, betekent dit een verrijking.
  4. Kijk naar andere werkvelden en disciplines, betrek jongeren. Het merendeel van degenen die in musea werkzaam zijn, is vrouw en van middelbare leeftijd. 

Proctor sluit haar inspirerende verhaal af met een illustratie van haar vierde tip. Zelf heeft ze veel baat gehad bij de inbreng van kunstenaars en van mensen uit het theater. Een fragment van de rap/hiphop-musical Hamilton die op dit moment veel succes heeft op Broadway vormt het bewijs dat een taai historisch onderwerp door een verfrissende aanpak jong en oud kan boeien. Ouderen die aanvankelijk enigszins sceptisch zijn over de mogelijkheid het verhaal van de Founding Fathers in een musical voor het voetlicht te brengen, worden de een na de ander verrast en enthousiast.  

Bekijk haar presentatie>