Presentaties De Kunst van... Waarde Maken

Keynotes


Jan Rotmans

Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties, opende De Kunst van… met een betoog over de kanteling van onze maatschappij en het belang van kunstenaars daarin. ‘Jullie kunnen in één beeld meer vatten dan ik in 1.000 woorden. We leven in een tijdperk van nieuw, proactief en disruptief burgerschap. Van overheid naar onderheid en van onderdanen naar overdanen. Kunstprofessionals kunnen hierin voorop lopen.’
Download de presentatie[pdf, 5 mb]Liesbeth Coltof

Liesbeth Coltof vertelde over haar drijfveren en uitdagingen. ‘Als je zelf af en toe toestaat om wit te schilderen wat je al kent, om onder de oppervlakte te kijken, wat er nog meer is, om je stap voor stap te laten raken, om niet meteen naar oplossingen te zoeken, merk je dat je werk levend blijft en altijd aan verandering onderhevig.’
Download de integrale tekst [pdf]

Pascal Gielen

Pascal Gielen ging in op de waarde van cultuur voor de samenleving. Cultuur is een zingever van mensenlevens. Hij riep de kunstprofessionals op de balans op te zoeken tussen creativiteit en criminaliteit. Kunst kan dissensus brengen in een landschap van ‘polderen’ en zo de dynamiek in cultuur behouden. 
Download de presentatie [pdf]


Tabo GoudswaardTabo Goudswaard ging in op de belangrijke en waardevolle rol die kunstenaars kunnen spelen in (het vormgeven van) de samenleving. Welke tendensen zijn er zichtbaar in de relatie kunst en samenleving? Wat zijn de complexe vraagstukken waar kunstenaars aan bij kunnen dragen? Welke meerwaarde creëer je daarin samen met anderen? En hoe kun je die samenwerking goed vormgeven?
Download de presentatie [pdf, 3,6 mb]