Ochtendsessie 6 - Rotterdams CKV-Model - discussie


Hoe kunnen we gezamenlijk en lokaal de kwaliteit van CKV verbeteren? 

Deze vraag is leidend voor Rotterdamse instellingen en docenten die samen een werkgroep zijn begonnen, welke bestaat uit Patrick van der Weijde (Rotheater), Mirjam van Tilburg (KCR) en Valerie Avery (Cosmicus College). Deze bottom-up werkgroep ziet CKV als de plek waar onderwijs en het culturele aanbod van Rotterdam elkaar kunnen ontmoeten. Toch bleek dat veel scholen in Rotterdam de CKV-kaart niet gebruiken. Tel daarbij op dat er een nieuw examenprogramma voor het vak is, discussie rondom onderwijs 2032 en dat de gemeente Rotterdam bovendien bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe cultuurplanperiode. Al deze ontwikkelingen probeert de werkgroep een plek te geven in hun plan van aanpak. 

Er is inmiddels een kennisnetwerk opgezet bestaande CKV-docenten en educatief medewerkers van Rotterdamse culturele instellingen. Binnen dit netwerk wordt kennis uitgewisseld middels werkbezoeken, themabijeenkomsten en interdisciplinaire projecten over de concrete uitvoering de men geeft aan het vak. Daarnaast wil men een lobby opzetten die de positie van het vak binnen de scholen verbetert, omdat veel CKV-docenten bijvoorbeeld lieten weten dat het aantal uren dat voor het vak staat vaak niet volledig ingeroosterd wordt. Hiertoe is men nu eerste onderzoek aan het doen naar de huidige positie van het vak. Daarna wordt gekeken hoe die cijfers gebruikt kunnen worden om het gesprek aan te gaan met schoolleiders, CKV-docenten, gemeente, maar wellicht ook met landelijke partijen. Een laatste actiepunt van de werkgroep is de complementaire financiering van de CKV-kaart. Vanuit de landelijke financiering is er € 5 per leerling beschikbaar. Men wil nu ook de gemeente, scholen en lokale bedrijven zo ver krijgen dat zij ook allen € 5 per leerling ter beschikking stellen. De financiële bijdrage van de culturele instellingen zit al in de subsidieafspraken waarin vastgesteld is dat culturele instellingen 5% van hun budget besteden aan educatie. 

De werkgroep in Rotterdam is recent gestart. Het is daarom nog moeilijk te zeggen tot welke concrete resultaten deze aanpak gaat leiden. 'Maar de gesprekken die gevoerd worden zijn nu al waardevol: het geeft zowel de instellingen als de CKV-docenten veel inzichten om de kwaliteit van het vak CKV te verbeteren', aldus Patrick van der Weijde van het RO-theater.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Tilburg van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, m.van.tilburg@kc-r.nl. 


<>