Ochtendsessie 2 - Design Thinking - interactieve presentatie

Design thinking is een aanpak gericht op creatieve processen. Belangrijk is samenwerken en spelen vanuit de werkwijze van creatieve ontwerpers. Het proces krijgt een centrale rol. Denk aan Columbus die Amerika ontdekte terwijl hij een andere route naar West-Indië zocht. Het durven falen en het ‘doen' waren succesfactoren. Zo kan design thinking helpen bij het oplossen van complexe problemen. Het is een mindset. Het betekent met een doordacht proces toewerken naar nieuwe en relevante oplossingen die impact hebben. De eerste stap is dat je je inleeft in mensen die betrokken zijn. Er mogen gaandeweg dingen mislukken.

Om te ervaren hoe design thinking werkt, werden de deelnemers van deze sessie aan het werk gezet. Al doende werd een aantal fases (‘emphatize’, ‘define’, ‘ideate’, ‘prototype’ en ‘test’) van het design thinking proces doorlopen. In acht groepen werkten de deelnemers gezamenlijk aan de school van de toekomst. ‘Waaieren’ (divergeren) en ‘trechteren’ (convergeren) waren essentiële onderdelen van de werkwijze. 

Een brainstorm in stilte werd gevolgd door een brainstorm in de huid van een ander; hoe zou een kleuter denken over de school van de toekomst? En iemand van Shell? (divergeren) Daarna werd er gestemd op de beste ideeën (convergeren) waarna de school daadwerkelijk gezamenlijk gebouwd werd met spaghetti en spekjes. Tot slot werden de bouwwerken aan elkaar gepresenteerd wat het inzicht opleverde dat de aanwezige leerkrachten wel klaar zijn voor een onderwijsvernieuwing. Nu het systeem nog. 

Adam Saint richt zich als docent en ontwikkelaar voornamelijk op innovatieve onderwijsvormen en het begeleiden van docenten en studenten hierin.