Middagsessie 5 - Toppers van de Gouden Eeuw: Quest en Rijksmuseum - presentatie

Hoe zorg je er als museum voor dat leerlingen van het voortgezet onderwijs nieuwsgierig zijn bij binnenkomst? Hoe sluit je aan bij de belevingswereld en het kennisniveau van leerlingen? En hoe de opgedane ervaring en kennis tijdens de rondleiding bij de jongeren achteraf het best beklijven? Dit zijn vragen die het educatieteam van het Rijksmuseum zichzelf blijft stellen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een kwalitatief goede manier te bereiken met hun educatief aanbod. 

Aan de andere kant merkte het bekende maandblad Quest dat hun tijdschrift steeds meer door docenten gebruikt wordt door docenten in hun lessen. Dit zette hoofdredacteur Thomas Hendrik aan het denken: Hoe kunnen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen naar nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve mensen? Op de NOT ontmoetten zij elkaar en ontstond er een samenwerking dat leidde tot het ontwikkelen van lesmateriaal dat hoort bij de Rijksmuseumrondleiding 'Toppers van de Gouden Eeuw'. 

De opdrachten ter voorbereiding op deze rondleiding, veelal met een spel-/quiz element dagen de leerlingen uit om te kijken, te onderzoeken en een verbinding te maken met het heden en nu. De opdrachten die na afloop van de rondleiding op school gedaan worden zijn vooral gericht op herbeleving en kennisverwerking. Bovendien is er in de opdrachten rekening gehouden met het onderscheid tussen vmbo 1 en vwo 6. 

Naast een papieren docentenhandleiding vinden veel van de opdrachten plaats in een digitale leeromgeving. De aanwezige deelnemers zijn nieuwsgierig naar het ontwikkelde lesmateriaal welke vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt aangeboden, maar zo stelt één deelnemer de vraag: 'Gezien de ontwikkelingen rondom 2032, 21st century skills en ga zo maar door: moeten we ons niet afvragen of een rondleiding nog wel kan?' Het zijn grote aantallen leerlingen die het Rijksmuseum jaarlijks op bezoek krijgt. Annemiek Spronk, senior medewerker onderwijs bij het Rijksmuseum: 'Het is voor ons onmogelijk om voor elk van deze leerlingen op maat en individueel iets te bieden. Maar wij geloven wel heel erg in het persoonlijke contact van een leerling met iemand die kennis van zaken heeft. Wij besteden dan ook veel aandacht aan de deskundigheid van onze rondleiders, met name als het gaat om aansluiten bij de doelgroep. Zo hebben wij rondleiders die heel goed aansluiten bij een vmbo- klas, maar die moet je niet voor een groep uit 5 vwo zetten en andersom.'

Download de presentatie