Conferentie Creatief schrijven in het onderwijs

Creatief Schrijven
datum
16 juni 2017
locatie
Utrecht, LKCA
tijd
9.30 - 16.15 uur
prijs
75
partners
Netwerk Schrijfdocenten

Op deze inspiratiedag van het Netwerk Schrijfdocenten en het LKCA wisselen schrijfdocenten ervaringen uit en kunnen ze ideeën opdoen voor hun eigen praktijk. Ook komen de uitkomsten aan bod van een inventarisatie onder schrijfdocenten door het LKCA.

Meld je aan


Creatief schrijven wordt in het onderwijs nog weinig ingezet als vorm van kunstbeoefening. Er is weliswaar aandacht voor literatuur, maar bijna altijd als onderdeel van het taal- en leesonderwijs, met de nadruk op cognitieve, technische en functionele aspecten van taal. Literatuur als kunstvak en creatief schrijven als vorm van kunstbeoefening komt daarmee op het tweede plan. Toch zijn er tal van mooie voorbeelden, vaak ook met de inzet van schrijfdocenten, van creatief schrijven als onderdeel van het lesprogramma. 

Inventarisatie onder schrijfdocenten

Ben jij als schrijfdocent actief in het onderwijs (geweest)? Dan willen wij ook graag meer weten over je huidige, meest recente en/of meest inspirerende project/activiteit binnen het onderwijs. Vul daarvoor de online enquête in.
Onder de deelnemers van deze enquête verloten wij een boekenbon van 25 euro.

Programma

09.30 uur - Inloop met koffie en thee

10.00 uur - Welkomstwoord Peet van Duijnhoven (Netwerk schrijfdocenten) en Karin Laarakker (LKCA)

10.15 uur - De zijwieltjes van het schrijfonderwijs - Inleiding door Linda Vogelesang
In 2003 studeerde Linda Vogelesang af aan de HKU, richting Docentschap Literaire Vorming. Voor deze studie schreef ze een essay over de stand van zaken van het creatief schrijfonderwijs op dat moment. Zij stelde vast dat kinderen zijwieltjes krijgen als ze leerden fietsen. Maar bij het leren schrijven ontbraken die zijwieltjes volkomen. Hoe is het een kleine vijftien jaar later met deze zijwieltjes gesteld? Oftewel: wat is de stand van zaken van het creatief schrijven in het onderwijs in 2017?
Linda Vogelesang is medewerker onderwijs en educatie bij de Bibliotheek Cultura in Ede, waar ze voor het basisonderwijs een leerlijn literatuur ontwikkelde waarin lezen en (creatief) schrijven gecombineerd worden. Daarnaast is ze schrijfdocent en schrijft ze verhalen en gedichten (meestal) voor kinderen. In januari 2017 verscheen haar gedichtenbundel Gewoon een droom bij Uitgeverij Querido.   

11.00 uur - Workshopronde 1:

 • 1. Ik dacht dat het moeilijk was - maar dit is leuk; naar creatievere stellessen
  Miriam Janssen komt met praktijkvoorbeelden waarbij ze vooral laat zien wat de weg is van lezen naar creatief schrijven. Ter plekke volgt een gezamenlijk onderzoek naar het verschil tussen een standaard stelles (bv. brief of verhaal schrijven) en de procesgerichte aanpak. En wat vraagt dit van leerkrachten?
  In 2016 ontwikkelde Miriam Janssen van De TalenTuin twee leerlijnen creatieve taal:
  In opdracht van Stadkamer Zwolle kwam er de leerlijn 'literatuur & lezen', een opbouw van leesbevordering tot en met creatief schrijven.
  Voor Cultuur met Kwaliteit Overijssel maakte Miriam, samen met een proefschool, de leerlijn 'Gedichten en verhalen in de stelles' voor midden- en bovenbouw.

 • 2. Schrijvertjes in de dop; werken met het vijffasenmodel in de taalmethode Staal
  In deze workshop vertelt Tjalling Brouwer over de didactische uitgangspunten van de nieuwe taalmethode Staal. Hier is de procesgerichte schrijfaanpak (vijf fasen) geïntegreerd in de taalmethode.
  Wat is het vijffasenmodel? Waarin onderscheidt dit zich van de meer traditionele aanpak? Welke ervaring hebben leerkrachten en leerlingen hiermee, en wat komen er voor producten uit? Wat zijn de voors en tegens van integratie binnen de taalmethode?
  Tjalling Brouwer van Impact Educatief is gespecialiseerd in taal- en leesonderwijs, werkt als onderwijsadviseur, publiceert in onderwijstijdschriften en verzorgt lezingen en workshops. Op projectbasis werkte hij o.a. voor uitgeverijen en de SLO. Hij is o.a. conceptauteur van de methode Staal, een nieuwe taalmethode voor het PO.

 • 3. Risico’s van regenbogen
  Inspiratie, herkenning, schrijfplezier en het ontwikkelen van creativiteit zijn de doelstellingen van School der Poëzie. Gedichten lezen en bespreken, schrijven aan de hand van duidelijk gestructureerde schrijfopdrachten. Verbeelding staat voorop. School der Poëzie ontwikkelde een specifieke aanpak voor jongeren van het vmbo. Met veel voorbeelden uit de praktijk, tips en achtergrondinformatie.
  Ilonka Verdurmen is artistiek leider van School der poëzie, een organisatie op het gebied van cultuur- en literatuur educatieve projecten met poëzie In het Nederlands taalgebied. School der Poëzie werkt samen met bibliotheken, culturele instellingen en scholen.

12.30 uur - Lunch

13.15 uur - LKCA: o.a. inventarisatie naar creatief schrijven in het onderwijs PO en VO; informatie over lesmaterialen. Door Gert Bomhof, medior Cultuureducatie.

13.30 uur - Workshopronde 2

 • 4. Ieder kind heeft iets te vertellen
  De Taal van het onderwijs en de Taal van cultuureducatie: met elkaar verbonden werkt het beter. Hieke van Til vertelt hoe Stichting Taalvorming werkt op de rand tussen onderwijs en cultuureducatie. Steeds weer ervaren leerkrachten hoe goed de optelsom van het onderwijs en de werkwijze van Taalvorming werkt. Dat leidt tot rijker onderwijs en taalrijkere kinderen. De presentatie laat voorbeelden zien uit de praktijk en nodigt deelnemers uit om met elkaar te bespreken, wat er nodig is voor een duurzame plek van cultuureducatie in het onderwijs.
  Hieke van Til, consulent en directie Stichting Taalvorming begeleidt basisscholen in Amsterdam en ver daarbuiten bij de implementatie van de werkwijze van Taalvorming in hun onderwijs. In 2015 schreef zij het Raamleerplan Letteren voor Mocca.

 • 5. Gedichten rennen en boeken ruiken; een Schoolschrijver in actie
  Benny Lindelauf werkte twee jaar als Schoolschrijver op taalzwakke scholen in Amsterdam. Daarvoor ontwikkelde hij een aantal speelse werkvormen met als doel om kinderen (weer) te motiveren om te lezen én te schrijven. Voor Benny zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze workshop vertelt hij over deze verbinding en over zijn ervaringen als Schoolschrijver. Daarnaast proberen de deelnemers een aantal werkvormen uit.
  Benny Lindelauf is auteur. Zijn werk werd meermaals vertaald, genomineerd en bekroond. Hij is hoofddocent aan de basisopleiding docent schrijven van Dactylus te Amersfoort. Daarnaast geeft hij met regelmaat workshops in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op Pabo’s.

 • 6. Proust voor beginners; creatief schrijven en lezen in het Voortgezet Onderwijs
  Cathelijn Schilder werkt met enige regelmaat als docent schrijven in het voortgezet onderwijs. Ze laat zien wat een docent creatief schrijven kan betekenen voor leerlingen en docenten in het VO. Hoe kun je als ZZP-docent binnen het VO aan het werk komen?En is er -behalve als beeldschermverhogers- nog iets wat jongeren zouden kunnen hebben aan dikke, ontoegankelijke romans?
  Cathelijn Schilder is schrijver en schrijfdocent. Ze ontwikkelt schrijf- en literatuurlessen voor het onderwijs (PO, VO, MO en HBO) en geeft trainingen creatief schrijven bij bedrijven en organisaties.

15.15 uur - Forum: Hoe kun je de plek van creatief schrijven in het onderwijs verduurzamen? Gespreksleider Peet van Duijnhoven.
Een panel praat aan de hand van stellingen met het publiek over dit onderwerp. Wel of niet aansluiten bij de taalmethode? Gastdocenten creatief schrijven de school in of deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en docenten?
Met Mariet Lems, Suzanne van Norden, Hieke van Til, Tjalling Brouwer, Benny Lindelauf, Cathelijn Schilder, Ilonka Verdurmen, Miriam Janssen.

16.15 uur - Afsluiting en borrel

Meld je aan

De kosten zijn € 75
Velden met een * zijn verplicht.
Gegevens
Aanhef

*
*
*
*
*

Sector*
*
Factuurgegevens (indien afwijkend)
*
*
*
*
*
Voorkeur eerste workshoprondes
*
*
Voorkeur tweede workshoprondes
*
*
Open vraag
*

contact

Hans Noijens
naamHans NoijensfunctieSpecialist cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 60e-mailHansNoijens@lkca.nl