Programma primair onderwijs

Congresdag Bombarie, 23 juni 2016

09.45 uur
Openingsprogramma met keynotes Jelle Jolles en Helena van Engelen

Bekijk hier meer informatie over het openingsprogramma

11.00 - 12.15 uur
4. Special Heroes Art - kunst en cultuur in het speciaal onderwijs (SO)

Het programma Special Heroes Art is het jongere ‘zusje’ van het Special Heroes Sport, dat al jaren met succes wordt gegeven op meer dan 300 scholen in het Speciaal onderwijs. Special Heroes Art richt zich op kunst- en cultuurparticipatie van leerlingen met een beperking. In deze workshop leer je van de eerste ervaringen met dit programma. 

11.30 - 12.00 uur
8. TheaterAtelier Speciaal - Samen werken samen leren (SO)

Hoe geef je kunsteducatie een plek geven in het speciaal onderwijs? Presentatie over TheaterAtelier Speciaal, een samenwerkingsproject van De Martin Luther Kingschool (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) en Cultuurhuis Wherelant. Presentatie door Jantine Geels en Roos Simunovic.

11.30 - 12.00 uur
10. Tussen er was eens… en ze leefden nog lang en gelukkig!

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan voor alle kinderen en jongeren in Zuid-Holland. Daarom organiseert het Jeugdtheaterhuis zowel binnen- als buitenschoolse theateractiviteiten. De schooltoneelclub is er één van. Wat is hun werkwijze? Welke hobbels zijn er te nemen en welke successen worden er geboekt? Presentatie door Liesbeth le Cessie van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. 

11.30 - 12.00 uur
13. De Cultuur Loper

Presentatie door Clara Linders van Kunstbalie over De Cultuur Loper: Hoe Brabantse scholen vanuit hun visie en eigenheid werken aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. De Cultuur Loper is een programma dat scholing, coaching en een online traject combineert. De school start vanuit ‘Dit willen wij onze leerlingen meegeven’ en werkt, in samenspraak met het team, in 8 stappen toe naar ‘Zo gaan wij hieraan werken’. 

11.30 - 12.00 uur
14. Troep

Troep is een kunsteducatie- en dansproject waarin het probleem van zwerfafval centraal staat. Leerlingen worden door verschillende culturele activiteiten met elkaar in contact gebracht en verbonden; ze zijn deelnemer, maker, publiek en workshopgever. Presentatie door Marlon van Casteren (Kunstbalie) en Neel Brans (Dansnest).

11.30 - 12.00 uur
39. The Leader in Me: cultuureducatie in een toekomstgericht model

In deze sessie laat een icc-er zien hoe zij samen met haar culturele omgeving het toekomstgerichte onderwijsconcept The Leader in Me heeft vertaald in een vernieuwend werkmodel voor de cultuurvakken: de Boom van zeven kunstgewoonten. Maar de sessie gaat niet alleen over The Leader in Me, maar ook in het algemeen over het ontwikkelen van schooleigen, ‘toekomstbestendig’ cultuurbeleid. Showcase door Jolanda Kootstra, Eva Eggens, Sjors Dijkstra en Zoë Zernitz.

11.30 - 12.15 uur
7. In gesprek met Helena van Engelen

Vraaggesprek met Helena van Engelen. Helena van Engelen vertrok in 2001 naar Peru om een project voor kinderen op te zetten. Ze vertelt over haar keuze, haar onderneming en haar leven. Hoe zij als vrouw alleen standhield in een land waar geweld, misbruik en overleven gewoon zijn. Een verhaal over dromen, doorzettingsvermogen en doen. ‘Als je onderneemt vanuit bezieling en passie, creëer je een betere wereld voor jezelf en voor anderen.’

11.30 - 12.15 uur 
12. Hersenen als een ladekastje, kunst als prikkel om het te vullen

In dit groepsgesprek kun je vragen stellen aan Jelle Jolles naar aanleiding van zijn presentatie. Jolles gebruikt de metafoor van een ladekastje voor de hersenen. Prikkels uit de omgeving zijn volgens hem essentieel voor ‘het vullen van de laatjes’ en een goede hersenrijping van kinderen en jongeren. Kunst en cultuur kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

13.00 - 13.30 uur
17. De kinderen die alles weten

Presentatie van Erica van de Kerkhof en Sara Bergen over het project De kinderen die alles weten van Theater Artemis. Bij dit project gaan alle kinderen van een basisschool samen met een theatermaker, een beeldend kunstenaar en een filosoof improviseren, schetsen en mijmeren rondom een grote vraag.

13.00 - 13.30 uur
22. Kits Primair

Schoolbestuur Kits Primair vroeg aan zeven Drentse culturele instellingen (musea, theater, archief) om samen met hun elf basisscholen een doorgaande leerlijn te ontwikkelen over beeldcultuur. Elke culturele instelling werd aan een leerjaar gekoppeld. Samen met de leerkrachten ontwikkelden zij voor ‘hun groep’ vier lessen over beeldcultuur, aansluitend bij de interesses en het niveau van de leerlingen. De leerkracht geeft de eerste twee lessen in de klas. De derde les is een bezoek aan de culturele instelling. De leerkracht sluit weer af met een les in de klas. Albert Boers en Elise van der Laan presenteren deze Drentse Cultuuracademie.

13.00 - 14.00 uur
16. Lievelings

Actieve workshop over Lievelings, een voorstelling over lievelingsdingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de workshop gaan we met lievelingsdingen een activiteit maken. Dus: neem je lievelingsding mee! Workshop door Elco van Alphen van theatergezelschap De Lachende Zon.

13.00 - 14.00 uur 
21. Muziek als Vak – Muziekonderwijs volgens het Kodály-concept

Muziek als Vak is een praktische workshop waarin de deelnemers via muzikale activiteiten kennismaken met muziekonderwijs volgens het Kodály-concept. De workshop is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs: basisschoolleerkrachten, vakleerkrachten, muziekdocenten en musici. Workshop door Daniel Salbert en Suzanne Konings (docenten Muziek als Vak aan het Koninklijk Conservatorium).

13.00 - 14.00 uur
23. Beoordelen in de 21e eeuw

Voor veel scholen gaat cultuuronderwijs over meer dan kunst leren begrijpen en doorgronden. Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling: leren creëren, onderzoeken, reflecteren, zelfstandig werken, presenteren en samenwerken. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de steeds complexer wordende samenleving. Hoe kun je op dit soort competenties sturen en leerlingen steeds een stap verder helpen in hun ontwikkeling? Presentatie door Kim Harsta en Reineke de Vries (Cultuurmij Oost).

13.00 - 14.00 uur
20. Wat niemand weet…

Voorstelling van Niels Brandaan Cotterink gebaseerd op het boek van Tonke Dragt. Over het water van toen, nu en later, durven veranderen en de komst van de Eenhoorn. Poëtisch, fijnzinnig verteltheater met een verrassend klankdecor, verbeeldingprikkelende transformaties en schilderijen van beeldend kunstenaar Sjoerd Hoffmans.

13.45 - 15.00 uur
32. Gamen en games maken, goed voor de creativiteit en sociale ontwikkeling

Gamen is populair onder leerlingen. Door de game niet alleen te spelen maar ook te maken, leren leerlingen over design, artwork en development: vaardigheden die ze in de toekomst hard nodig hebben voor studie en loopbaan. Workshop door Ruben Kwaaitaal, Raoul van Heese en kinderen/begeleiders van Stichting Gamestad.

14.00 - 15.00 uur
33. De kunst van het verdwalen

De kunst van het verdwalen is een praktische verdwaalgids voor leerkrachten. Vol speelse opdrachten, kunstige vragen, verhalende oefeningen en filosofische gedachtesprongen. Atelier door Anne Graswinckel en Jeffrey Deelman van Tryater.

14.15 - 14.45 uur
30. Verder groeien in cultuuronderwijs: de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider

Presentatie over de nieuwe landelijke post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider, een good practice van deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuuronderwijs. Docenten van de opleiding schetsen het kader en leerkrachten die de opleiding volgen delen hun praktijkervaring. Presentatie door Marjo Berendsen, Niekje van de Lavoir, Elke Overwater en Roos Pothof.

14.15 - 14.45 uur
31. Wat is de waarde van receptieve kunsteducatie?

In deze interactieve sessie gaat het over de waarde van receptieve kunsteducatie in het basisonderwijs. De presentatie sluit goed aan bij het huidige discours over de toekomst van het onderwijs. Het gaat onder meer over een visieplan voor cultuuronderwijs, de inhoud van educatie en over welke kunstvormen geschikt zijn voor leerlingen en welke niet. Presentatie door Edith Janssen, teamleider cultuureducatie bij Kunstgebouw.

14.15 - 15.00 uur
35. Poëzie als tussenruimte 

Gedichten kunnen bestaan uit uitzonderlijke én gewone taal, en bieden ook ruimte voor verbeelding en reflectie.  Door die mix van elementen kun je  ze doelgericht en effectief inzetten voor de talige en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Showcase door Trees Steeghs (Trees en Gedichten).

14.15 - 15.00 uur
36. DANS, de motor van het leren

Kun je door middel van dans werken aan de spelling- en rekenvaardigheden in groep 4,5,6 en 7? Een sessie over dans als middel in het primair onderwijs. Presentatie en workshop door Nele VandenEerde, Yvonne Zwarter en Henriëtte Wachelder van daCi Nederland.

14.30 - 15.45 uur
37. Het Verzinatelier — kunstzinnige activiteiten ontwerpen met conceptkaarten

Tijdens het Verzinatelier van Koen Crul maak je kennis en ga je werken met conceptkaarten. Met deze kaarten kunnen leerkrachten ideeën ontwikkelen en kunstzinnige activiteiten voor hun leerlingen ontwerpen.

15.00 - 15.30 uur
9. De Culturele Haven – Cultuur in de Spiegel in de praktijk

Hoe kun je samen met verschillende culturele instellingen breed, geïntegreerd cultuuronderwijs ontwerpen, waarin de ontwikkeling van cultureel zelfbewustzijn centraal staat? In deze presentatie vertellen Remko Willems (FleCk) en Yolanda van den Berg (Nieuw Land) hoe de theorie uit Cultuur in de Spiegel de basis kan vormen voor een doorlopende leerlijn. De Culturele Haven in Flevoland laat zien hoe zij dit heeft aangepakt. De Culturele Haven is het Cultuureducatie met Kwaliteit project van Flevoland.

15.00 - 15.30 uur
40. D21: cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden

Jeroen Lutters en Olga Potters presenteren de uitkomsten van het onderzoek D21. Centrale vraag in het onderzoek was: hoe kan cultuureducatie de 21e-eeuwse vaardigheden stimuleren?  

15.00 - 16.30 uur
46. Soundtrack op animatie

Creatief leren en 21st century skills: Soundtrack maken op een animatie met Coen Witteveen en Jolieke Sorber van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, met presentatie en opname!

15.15 - 15.45 uur
41. Cultuuronderwijs, maar dan moet je er wel wat van weten

Cultuur² is een basisboek over cultuur en cultuuronderwijs. Astrid Rass en Jeroen Tans gebruiken materiaal uit het boek voor deze sessie over het kader en de praktijk van cultuuronderwijs.

15.15 - 16.30 uur
44. Digitale tools voor erfgoededucatie en mediawijsheid

Als je dit atelier hebt gevolgd, ben je op de hoogte van drie digitale producten voor cultuuronderwijs die Plein C heeft ontwikkeld: de leerlijn Mediaspoor, de Erfgoedleerlijn en de Erfgoedtools, waarmee je in een handomdraai spellen en opdrachten maakt. De leerlijnen en de tools zijn gratis te gebruiken en zo gebouwd dat leerkrachten en cultuuraanbieders er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Atelier door Marije Visser.

15.30 - 16.30 uur
49 Muziekeducatie met het LKCA

Een sessie over lesmateriaal en muziekmethoden door Gert Bomhof en Jan van den Eijnden (beiden LKCA). We beginnen met een inleiding over (gratis) LKCA lesmateriaal voor muziekonderwijs op de basisschool en de presentatie van de Matrix Muziekmethoden PO waarin de resultaten zichtbaar worden van een onderzoek naar de inhoud van 12 muziekmethoden.  Het tweede deel van de sessie gaat over de mogelijkheden die er zijn om muziekeducatie binnen-en buitenschools te verbinden.

15.45 - 16.15 uur
42. Cultuuronderwijs op zijn Haags - ‘Juf, mag de les de volgende keer langer duren?’

Presentatie over Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH). COH zorgt ervoor dat iedere Haagse basisschoolleerling tijdens zijn schoolcarrière cultuur ervaart binnen een doorlopende leerlijn. 

15.45 - 16.30 uur
45. Basis voor cultuureducatie

Alle kinderen en jongeren verdienen goede cultuureducatie: het draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling en vergroot hun toekomstmogelijkheden. Maar wat is goede cultuureducatie? De minister heeft het LKCA gevraagd een handreiking voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie te ontwikkelen. Ronald Kox presenteert de hoofdlijnen.

16.00 - 16.30 uur
47. De Culturij: de plek waar cultuuraanbieders en leerkrachten samen cultuureducatie maken

Hoe krijgen we het Cultuuronderwijs gefundeerd in de klassen? Dat is de uitdaging!
In de Culturij (regio Alkmaar) werken leerkrachten en aanbieders samen aan Cultuuronderwijs. De leerkracht en een kunstenaar gaan samen aan tafel om cultuuraanbod te creëren dat aansluit op het gehele lesprogramma. Presentatie door Jeroen Betjes en Julia Lips van Bureau CultuurPrimair.

Bestel je ticket op de website van Festival Bombarie