Max van der Kamp Scriptieprijs 2017

Stuur je masterscriptie in en maak kans op de Max van der Kamp Scriptieprijs 2017! Het LKCA reikt deze prijs begin volgend jaar voor de 5e keer uit voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.

Je maakt kans op de prijs als je een masterstudent bent die:

  • Een 8 (op 10) of hoger heeft gehaald.
  • De scriptie tussen 13 september 2015 en 15 november 2017 heeft ingediend bij een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.

Stuur je scriptie in


De deadline is 15 november 2017.

De winnaar van de Max van der Kamp Scriptieprijs wordt bekend gemaakt tijdens de LKCA Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 5 februari 2018.

Doelstelling

Ieder jaar schrijven studenten uit uiteenlopende studierichtingen goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met deze prijs wil het LKCA deze scripties onder de aandacht brengen van een groter publiek.

Jury en jurering

De jury van de Max van der Kamp Scriptieprijs bestaat uit vijf personen, waaronder één voorzitter, en wordt ingesteld door het LKCA. De jury beoordeelt de ingezonden scripties op onder meer relevantie en actualiteit, theoretische onderbouwing, methodologie en waarde van de bevindingen voor theorie en/of praktijk.
Reglement Scriptieprijs 2017

Max van der Kamp

De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1980 promoveerde hij op een onderzoek naar doelen en leereffecten van de beeldende vakken en muziek onder de titel Wat neemt de leerling mee van kunstzinnige vorming? Dit was een belangrijke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

In zijn verdere carrière deed Max van der Kamp onder meer historisch onderzoek naar kunstonderwijs en centra voor de kunsten en naar de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie. Zijn publicaties getuigen steeds van een kritische betrokkenheid bij de cultuureducatie.