Muziek in ieder kind, de projecten

Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Met het programma Muziek in ieder Kind wilde het FCP muziekeducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar bevorderen.

Het LKCA inventariseerde welke kennis is opgedaan en maakte een praktische gids met tips en tricks.

Goede samenwerking en gedeelde doelen

De uitwerking en realisatie van de ondersteunde projecten verschilden enorm. Dit leidt enerzijds tot versnippering, maar anderzijds ook tot maatwerk. Het succes van projecten is veelal te herleiden tot goede samenwerking en het stellen van gezamenlijke doelen.

Borgen van muziekeducatie

Het LKCA benoemt een aantal inventarisatie- en borgingspunten die in alle projecten een belangrijke rol speelden.

Structurele inbedding primair onderwijs

Helaas is muziekonderwijs vaak gebaseerd op incidentele projectsubsidies. Goede en structurele muziekeducatie dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het onderwijscurriculum.

Samenwerking met partners

Het vinden van de juiste samenwerkingspartners is een belangrijke succesfactor.

Samenwerking met het primair onderwijs

Draagvlak bij schooldirectie, icc’ers en ouders is cruciaal voor het slagen van een project.

Vakkennis

Competenties van muziekdocenten en groepsleerkrachten maken het verschil. Het LKCA wijst in dit verband op de kracht van na-, bijscholing- en coachingstrajecten.

Organisatie

Duidelijke afspraken over de bevoegdheden en taakverdeling van betrokkenen is van groot belang.

Financiële middelen

De projectsubsidies moeten een investering in onze toekomst zijn. Voor extra budget kunnen scholen gebruik maken van een cultuurcoach of andere gemeentelijke, provinciale of landelijke stimuleringsprogramma’s of fondsen.

Praktische tips

Tot slot van de publicatie geeft het LKCA praktische tips voor de inbedding van muziekonderwijs op school. De tips zijn verdeeld in algemeen, samenwerking, en organisatie en klassenmanagement.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel