Cultuur+Educatie 58: Betekenis van cultuurparticipatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dit themanummer van Cultuur+Educatie staat onder gastredactie van Evert Bisschop Boele en Niels van Poecke, en gaat over de betekenis van actieve cultuurparticipatie voor beoefenaars zelf.

Etnografisch onderzoek

Binnen de bijzondere leerstoel Betekenis van Cultuurparticipatie vindt onderzoek plaats naar de waarde die participanten toekennen aan hun kunstbeoefening. Via etnografisch onderzoek bestuderen onderzoekers cultuurparticatiepraktijken. In zijn inleiding op het themanummer beschrijft hoogleraar Evert Bisschop Boele wat deze methode inhoudt. 
Lees het artikel van Evert Bisschop Boele

Verhalen vertellen

Het nummer bevat drie casestudies die inzicht geven in de waarde van concrete cultuurparticipatiepraktijken voor deelnemers. Tekla Slangen liep een half jaar mee met een lokale vertelgroep. In haar artikel geeft ze een inkijk in wat vertellers beweegt en waaraan ze hun waarde ontlenen. Dichter en onderzoeker Anne Braakman legde zijn oor te luister in de spoken word-scene en noteert wat hij observeerde.  
Lees het artikel van Tekla Slangen
Lees het artikel van Anne Braakman

Sacred Harp

De derde casestudy is die van de Sacred Harp-revivalbeweging in Nederland en Duitsland. Deze beweging komt voort uit de Amerikaanse protestants-christelijke koormuziek en beleeft een revival buiten de kerk om. Levin Stein onderzocht wat mensen beweegt om zich over te geven aan deze ongepolijste muziek. Zijn conclusie is dat deelnemers in de muziek een tegenwicht vinden voor de vergaand geïndividualiseerde samenleving.
Lees het artikel van Levin Stein

Participatieve kunst

De laatste drie artikelen verkennen de vraag in hoeverre de cultuursector  aansluiting zoekt (kan zoeken) bij een bredere doelgroep. In een filosofisch artikel staat Niels van Poecke stil bij wat participatieve kunst in essentie is. Hij laat zien dat de traditionele tegenstelling tussen autonome en nuttige, op de samenleving gerichte kunst weinig vruchtbaar is. De kracht van participatieve kunst is juist dat ze beide kanten in zich verenigt.
Lees het artikel van Niels van Poecke

In dialoog met de buurt

Janna Michael observeerde een jaar lang de manieren waarop het Instituut voor Avantgardistische Recreatie WORM in dialoog ging met buurtbewoners. Ze beschrijft in haar artikel met diverse voorbeelden hoe instituut en buurt elkaar vonden en wat de kenmerken van dialogische kunst zijn.
Lees het artikel van Janna Michael

Muziek in ziekenhuis

In het zesde en laatste artikel gaat Karolien Dons nader in op ethische aspecten van dialogische kunst. Ze analyseert hoe musici in ziekenhuizen vormgeven aan participatieve muziekpraktijken: welke nieuwe rollen nemen ze in en hoe komen ze daadwerkelijk tot co-creatie met patiënten en zorgmedewerkers? Haar artikel laat de meerwaarde zien van etnografisch onderzoek ‘op de vierkante centimeter’.
Lees het artikel van Karolien Dons

Abonnement op Cultuur+Educatie

Jaarlijks 3 nummers Cultuur+Educatie op je deurmat? Neem een abonnement!

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel